Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı
Stefan Gsänger
porno türk porno full hd porno

Stefan Gsänger

Küresel Bir %100 Yenilenebilir Enerji Stratejisinin Önemli bir Ayağı Olarak ‘Toplumun Enerjisi’     Abstract Renewable energies in all their forms are offered by nature...
Read More

Ömer AYKUL

Ekolojik Hukuk Açısından; Türkiye’nin Doğal Varlık ve Doğal Kaynak Hukuku ile Yenilenebilir Enerji Hukukunun Değerlendirilmesi   Abstract This study presents the important bases of Turkish...
Read More

Dr. Murat ONUK

Permakültür: Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri Tasarlamak için Holistik bir Bilim Abstract Permaculture is an ethics-based design science to design sustainable human settlements. Initially developed as a...
Read More

Selahattin HAKMAN

Türkiye’nin Gelecekteki Enerji Karmasında Yenilenebilir Enerjilerin Rolü Abstract Turkish energy sector is characterized by a steady demand growth on one hand and the challenge of...
Read More

Hans-Josef Fell

Yenilenebilir Enerjiler Dünyayı Fethediyor   Özet The global challenges for humanity to live together in prosperity are getting bigger and appear increasingly insurmountable. War, terror,...
Read More