Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Konferans

porno türk porno full hd porno

Topluluk Enerjisi Esasına Dayanılarak %100 Yenilenebilir Enerjiye Küresel Geçiş için Bireylerin, Karar Vericilerin, Üniversitelerin, Kooperatiflerin ve Belediyelerin Üzerine Düşen Görevler ve Sorumluluklar

Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 yenilenebilir enerjiye geçişi ancak çözüm tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel hükümetlerle gerçekleşebilir.

Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır.

Küresel yaşam alanımızda geleceğin enerji sistemlerinin geleceğin teknolojileriyle planlanması ve eski teknolojilerin bir pazardan diğerine kaydırılmasının önüne geçilmesi için enerji-ekonomi-ekoloji alanında karar verme modelleri ve dış maliyetlerin içselleştirilmesi gereklidir.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye), birliğin vizyonu doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak için her yıl IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenlemektedir.

Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle %100 Yenilenebilir Enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef, IRENEC 2024’ün ana temasıdır.

IRENEC 2024 Konferansımızda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

DEĞERLENDİRME

IRENEC 2024’e gönderdiğiniz özetleriniz bilim kurulumuz tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar eser sahiplerine iletilir. Bildiri özeti kabul edilen kişiler kayıt yaptıktan sonra belirlenen ücretlerin ödenmesi aşamasına geçilir.

Kaydı tamamlanan kişiler bildiri tam metnini son kabul tarihinden önce gönderir. Gönderilen bildiri tam metni hakem kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra kabul edilir. Uygun bulunan bildiri tam metinleri tebliğ kitabında yayınlanmaya hak kazanır.