Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı
TAMER TURNA
porno türk porno full hd porno

TAMER TURNA

SOCIO ECONOMIC PATHWAYS AND THEIR GUIDANCE TOWARDS A RENEWABLE POWER GENERATION DOMINATED MARKET   Abstract Global GDP projections for the 21st century have been updated...
Read More

ŞENER OKTİK

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ:  FOTOVOLTAİK DÖNÜŞÜM + DEPOLAMA   Abstract 2017 Küresel Ölçekte Temiz ve Tükenmez Enerji Sektöründe yapılan yatırmaların toplamı bir yıl önceye...
Read More

EGEMEN SULUKAN

Ekonomik Büyüme ve Enerji Arasındaki İlişkinin Ülke Bazında Değerlendirmesi Abstract Ulusal ekonomilerdeki neredeyse her süreçte enerji en büyük girdidir. Bu alandaki literatür, son yıllara dayanan ampirik...
Read More

DOĞANCAN BEŞİKÇİ

Sektörel Odaklanma ile Kent Ölçeğinde Bir Referans Enerji Sisteminin Geliştirilmesi Abstract Enerji ihtiyacı doğal kaynağa, sosyo-ekonomik profile ve şehrin gelir seviyesi olmak üzere birçok değişkene bağlıdır....
Read More

SEÇKİN BAKIRCI

Çanakkale’de Enerji Son Kullanım Verimliliği Üzerine Bir Analiz   Abstract Hızla artan nüfus, şehirleşme, yaşam biçimindeki değişim, teknolojik ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak dünya enerji...
Read More

UTKU KÖKER

Business as Usual Modelling of TR-33 Region by EnergyPLAN   Abstract Enerji günümüzde tüm dünya ülkelerinin en önemli gündem maddesidir. Fosil yakıtların yan etkilerinin ortaya...
Read More