Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

DOĞANCAN BEŞİKÇİ

porno türk porno full hd porno

DOĞANCAN BEŞİKÇİ

Sektörel Odaklanma ile Kent Ölçeğinde Bir Referans Enerji Sisteminin Geliştirilmesi

Abstract

Enerji ihtiyacı doğal kaynağa, sosyo-ekonomik profile ve şehrin gelir seviyesi olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Talep seviyesi ayrıca enerji tüketimini etkilemekte ve çevresel etkilerle de bağlantılıdır.

Bu çalışmada, enerji model yapısının önemli bir bileşeni olan mermer sektörünün incelenmesi ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Anadolu’nun Batı Akdeniz bölgesinde yer alan Burdur ili çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Burdur ili, sınırları içinde bulunan mermer yataklarının bolluğu ve bölgeye özgü mermer türleri dolayısıyla gelirinin büyük çoğunluğunu bu sektörden kazanan bir ilimizdir. İl, mermer haricinde besi hayvancılığı, tarım ve sütçülük ile de gelir elde etmektedir. Mermer madenciliğinin yüksek miktarda yapılması, bölgeye yerli ve yabancı bir çok şirketi çekmiş ve ayrıca mermer işleme tesislerininde kurulmasını sağlamıştır.

Burdur ilinde bulunan mermer sektörü, mermerin çıkarılması ve işlenmesi iki segment halinde incelenmiştir;. Makine ve teçhizat envanteri orta büyüklükteki bir tesis için belirlenmiştir. Referans enerji sistemi (RES) enerji-ekonomi-ekoloji modelleme programı olan Answer-TIMES ile  2016 esas baz alınarak hazırlanmış 2031 yılına kadar genişletilmiştir. 2021-2026-2031 yıllarındaki enerji talebi hesaplanarak zengin sektörel veriler ve enerji teknolojileri ile kent ölçeğinde Burdur-Times modeli tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Biography

Doğancan Beşikci 1991 yılında İstanbul, Türkiye’dedoğmuştur. 2014 yılında Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmuştur. Kendisi halen Marmara Universitesi’nde Yüksek Lisansın çalışmasına devam etmektedir.

Enerji-Ekonomi-Ekoloji modelleme alanında tez çalışması yapmaktadır.