Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

MUSTAFA ALPER YILMAZ

porno türk porno full hd porno

MUSTAFA ALPER YILMAZ

Bir Ham Petrol Tankeri İçin Referans Enerji Sistemi

 

Abstract

Uygun maliyetli bir taşımacılık olan deniz taşımacılığı insanlık için artan bir önem taşımakta ve gelecekte de devam etmesi beklenmektedir. Yakıt fiyatlarındaki artışların operasyon maliyetlerini yükseltmesi ve uluslararası kuruluşların çevre kirliliği ve iklim değişikliğine karşı getirdikleri yenilikler bu sektörde bazı önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır.

Bu bildiride, ilk olarak bir ham petrol gemisinde enerji sisteminin her birleşeni, yani yakıt seçenekleri  hesaplanmış, gemideki enerji teknolojileri ve talepler tanımlanmıştır. Ardından enerji taşıyıcılarının , ilgili teknolojilerin ve tanımlanmış taleplerin arasındaki ilişkileri ve bağlantıları gösteren detaylı bir şema olan referasn enerji sitemi , enerji sistem analizi konseptince kurulmuştur. Son olarak, bir karar destek ekipmanı olan EnergyPlan , yakıt harcamı temelli enerji dengesi kurmak için kullanılmıştır

 

Biography

Mustafa Alper Yılmaz 1993 yılında İstanbul, Türkiye’de doğmuştur. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur.

İnce Denizcilik Şirketine ait bir gemide 3. Mühendis olarak görev yapmıştır. Milli Savuma Üniversitesinde Gemi Makinaları dalında yüksek lisans öğrencisidir.

Mustafa Alper, triboloji ve gemi enerji sistem analizi ile ilgilenmektedir.