Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

EGEMEN SULUKAN

porno türk porno full hd porno

EGEMEN SULUKAN

Ekonomik Büyüme ve Enerji Arasındaki İlişkinin Ülke Bazında Değerlendirmesi

Abstract

Ulusal ekonomilerdeki neredeyse her süreçte enerji en büyük girdidir. Bu alandaki literatür, son yıllara dayanan ampirik analizlere göre, sanayileşmiş ülkelerde ekonomik büyüme ve enerji tüketimi seviyesi arasındaki korelasyonun ayrıştığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; ABD Enerji Enformasyon İdaresi ve Dünya Bankası açık kaynak verilerine istinaden seçilen dokuz ülke (İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Kanada ve Türkiye) için gayri safi yurtiçi hasıla, birincil enerji üretimi, birincil enerji tüketimi arasındaki ilişkinin Pearson korelasyon katsayısı cinsinden gösterilmesidir.

Sonuçlar, bu üç ana gösterge arasındaki bağıntının Türkiye, Kanada ve Yunanistan’da birbiriyle oldukça ilişkili olduğunu gösterirken; İspanya, İtalya, Fransa, Japonya, Almanya ve İngiltere için farklılaşmaktadır.

 

Biography

Egemen SULUKAN 1976 yılında Antakya, Türkiye’de doğmuştur. 1997 yılında Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden lisans, 2004 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora dereceleri ile Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur.

Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde ikinci çarkçı ve başçarkçı görevlerinde bulunduktan sonra halen Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Sulukan’ın ilgi alanları gemi sevk sistemleri, rüzgâr türbin teknolojileri, enerji teknoloji sistem analizi ve enerji modelleme konuları olup; Deniz Harp Okulu ve Marmara Üniversitesinde termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, ısıl sistem tasarımı, gemi enerji sistem analizi ve modelleme ile enerji karar destek araçları derslerini vermektedir.