Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

UTKU KÖKER

porno türk porno full hd porno

UTKU KÖKER

Business as Usual Modelling of TR-33 Region by EnergyPLAN

 

Abstract

Enerji günümüzde tüm dünya ülkelerinin en önemli gündem maddesidir. Fosil yakıtların yan etkilerinin ortaya çıkmasını takip eden dönemde, bu yakıtların gittikçe daha da zor/yüksek maliyetlerle çıkarılmaları ve uluslararası pek çok düzenlemeye tabi olmaları nedeniyle, tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını mümkün olduğunca ucuza ve kolay yoldan giderme yönünde hareket etmeye gayret göstermektedir.

Enerjinin elde edilirliğinin yanı sıra gündeme gelen dışsal zararlar ise (çevre vb.) bir başka maliyet öğesi olarak yıllar boyunca hesap edilmeden kenara itilmiştir. Günümüzde ise bu dışsallıkların hesap edilebilmesi için çeşitli yaklaşımlar önerilmiş ve içsel enerji maliyetlerinin üzerine bu dışsallıklar da eklenmek suretiyle enerjinin asıl maliyetine ulaşmanın mümkün olduğu gösterilmiştir.Enerji maliyetinien iyileyecek bileşimin ileriye dönük ortaya koyulması, hangi enerji üretim/elde metotlarının kullanmasıyla toplumsal refah ve yatırım politikaların oluşturulması karar vericilere büyük destek olacaktır. Pek çok açıdan incelenmesi gereken bu konu, sadece maliyet yönlü olmayıp, karbonbaşta olmak üzere diğer emisyonlarında işin içine dâhil edilmesi ile oldukça karmaşık bir hal almaktadır.

Yakın zamanda yenilenebilir enerji kaynak kullanımının yaygınlık kazanmasıyla enerji piyasasında ciddi değişiklikler gözlemlenmiş, AB üyeleri başta olmak üzerepek çok ülke, fosil yakıtlardan kademeli bir şekilde yenilenebilir enerjiye doğru geçiş yapmaya başlamıştır.Yenilenebilir kaynakların (güneş rüzgar vb) enerji üretim yelpazesine girmesiyle yöneylem modellerinin de gözden geçirilmesi ve bu kaynakların geliştirilen yöntemlere dahil edilmesi ihtiyacı belirmiş, dolayısıyla maliyet avantajı da taşıyan bu sistemlerin optimum plana girmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu çalışmada EnergyPLAN yazılımı kısaca tanıtılmış,Kalkınma Bakanlğı nezdinde TR33 illeri olarak bilinen Uşak Bölgesindeki 4 ilin (Uşak-Afyonkarahisar-Manisa-Kütahya) EnergyPLAN yazılımı ile Mevcut (Business As Usual) modeli çıkartılmış, maliyet ve emisyon sonuçları elde edilmiştir. BAU modellemesi dışsal maliyetler hariç ve dahil tutularak iki şekilde yapılmıştır.

Biography

Utku Köker, 1978 yılında Sinop-Türkiye’de doğdu. Lisans öğrenimini 2000 yılında, yüksek lisans öğrenimini ise 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümünde doktora programına devam etmektedir.

2010 yılından beri Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde endüstri mühendisi olarak görev yapmaktadır. Doktora programında tez aşamasında olup “Bölgesel Enerji Modellemeleri ve Alternatif Çözüm Yaklaşımlarının Optimizasyonu” konulu tezine devam etmektedir.