Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

SEÇKİN BAKIRCI

porno türk porno full hd porno

SEÇKİN BAKIRCI

Çanakkale’de Enerji Son Kullanım Verimliliği Üzerine Bir Analiz

 

Abstract

Hızla artan nüfus, şehirleşme, yaşam biçimindeki değişim, teknolojik ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak dünya enerji talebi artış göstermektedir. Enerji teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, enerji tüketimi açısından daha verimli teknolojiler geliştirilmiş olsa da, bu durumun toplam enerji tüketimini beklendiği gibi etkilemediği görülmektedir.

Yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği arasında önemli bir ilişki vardır. Enerji tasarrufu potansiyeli, enerji çeşitliliğindeki yenilenebilir enerjinin payını artırabilir ve yeni pazarlara açılarak daha ekonomik hale gelmesini hızlandırabilir. Bu çalışma öncelikle şehirlerde %100 yenilenebilir enerjiye geçişte enerji verimliliğinin önemine odaklanmaktadır. Çanakkale’nin enerji arzı, talebi ve enerji teknolojileri arasındaki bileşenleri ve ilişkileri bütünsel bir yaklaşımla tanımlamak için “Referans Enerji Sistemi” olarak adlandırdığımız detaylı bir enerji ağı geliştirilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Çanakkale’de elektrik tüketiminde nihai kullanım verimliliğinin analizini ve daha geniş bir perspektiften bakılarak büyük ölçekli durumlar için çıkarımlar yapılmasını amaçlamaktadır.

Artan enerji talebini karşılamak hatta azaltmak ve daha sonra sürdürülebilir, çevre dostu bir enerji sistemi planlamak için son kullanım verimliliğini artırmak önemlidir.

 

Biography

Seçkin BAKIRCI 1988 yılında Adana, Türkiye’de doğmuştur. 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Halen Marmara Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimini sürdürmekte ve “Akıllı Şebekeler, Enerji Depolama ve Son Kullanım Verimliliği ile Şehirlerde %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş” başlıklı tez çalışmasına devam etmektedir. Bakırcı halen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.