International 100% Renewable Energy Conference

UFUK ŞENTÜRK

UFUK ŞENTÜRK

 

 

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin önemi gün geçtikçe artmakta. Hem ekonomik hem de sosyo-kültürel anlamda güçlü devletlerin pek çoğu güneş ve rüzgar enerjisinin yanında jeotermalin de artık önemini idrak etmiş ve bu sektöre uzun zamandır yatırım yapmaya başlamışlardır. Gelecekte fosil yakıtların tükenme olasılığı ile fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre sorunları gibi pek çok etmen, ülkeleri yenilenebilir enerjiye yönlendirmiştir. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin yanı sıra, ikincil yatırımlar olarak adlandırdığımız, seracılık, balıkçılık, kurutma gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Bu anlamda yatırımcılar bölge halkına da destek vermiş ve istihdam sağlamış oluyorlar. Farklı çalışma alanları ile jeotermal, ülkeler nezdinde yükselen yıldızlardan biridir.

Şu an Türkiye’deki jeotermal santrallerimizin kurulu gücü 1.547 MWe’tır. Amacımız, 2023 yılına kadar bu gücü 3000 MWe’a çıkarmak ve dünya kurulu güç sıralamasında bir adım daha yukarıya çıkmaktır. Jeotermal kaynaklardan 2019 yılı sonuna kadar 8,5 GW elektrik üretmiş ve payımızı %2,83’lere taşımış bulunmaktayız. Bu dilimi arttırmak ve kendi kaynaklarımızdan optimum seviyede faydalanabilmek için var gücümüzle çalışıyor ve son teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz.

Bu çerçevede jeotermal enerji ülkemizin yerli, milli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak mümkün olan en üst seviyede yararlanılmasını arzu ettiğimiz bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Biography

After completing his high school education in Izmir Finance School in April 1969, he graduated from Anadolu University, Faculty of Economics in 1990.

He started his career at the Ministry of Finance in 1986 due to his compulsory service worked for 11 years. In 1997, he resigned from Ministry of Finance and worked in the computer wholesale business while carrying out Financial Consultancy work at the same
time.

In 2008, he started business in the Geothermal Energy Area with Enerji Holding and has been actively in this field to this day. He played an active role of the establishment of the Geothermal Power Plant Investors Association and became a founding member as well as founding President of the Geothermal Power Plant Investors Association (JESDER) in 2014. He was re-elected as the Chairman of the Board of Directors in 2020.