International 100% Renewable Energy Conference

EGEMEN SULUKAN

EGEMEN SULUKAN

Enerji Karar Destek Modelleri ve Uygulamaları

 

Abstract

Toplum, şehirler ve ülke ölçeğinde kaynakların; özellikle de enerjinin yönetimi ve bu rotada nihai hedef olan %100 yenilenebilir enerjiye geçiş ancak çözüm tarafında olan yerel ve ulusal yönetimler ile gerçekleşebilir. Enerji alanındaki sürdürülebilir ve yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji ile birlikte depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanımda verimliliğinin entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır.

Küresel yaşam alanımızda geleceğin enerji sistemlerinin geleceğin teknolojileriyle planlanması ve eski teknolojilerin bir pazardan diğerine kaydırılmasının önüne geçilmesi amacıyla enerji-ekonomi-ekoloji boyutlarını bütünsel bir şekilde içeren enerji planları için özel karar destek araçları ile o kente, bölgeye veya ülkeye özel modeller geliştirilmektedir. Kentlerin düşük veya sıfır karbonlu bir geleceğe ulaşabilmek için ihtiyacı olan sürdürülebilir enerji eylem planlarının bilimsel temellere dayanan sağlam bir metodoloji yoluyla hazırlanması, izlenmesi, sürekli güncellenerek amaçlarına ulaşabilmesi mümkün olabilir.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye), vizyonu doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak için her yıl Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı (IRENEC)’nı düzenlemektedir. Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle %100 Yenilenebilir Enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef, IRENEC 2020’nin ana temasıdır.

IRENEC 2020 programı dahilinde düzenlenmesi planlanan “Enerji Karar Destek Modelleri ve Uygulamaları” başlıklı oturumda, bu alanda ülkemizde yetişmiş uzmanlar tarafından devam eden çalışmalar kapsamında yerel enerji planlamasına ait örnekleri ile tartışılacaktır. Ayrıca, özellikle yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşların konuya aşinalık kazanabilmesi maksadıyla örnek bir enerji modeli kurulumu hedefiyle bir atölye çalışması da planlanmıştır.

 

Biyografi

Egemen SULUKAN 1976 yılında Antakya, Türkiye’de doğmuştur. 1997 yılında Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden lisans, 2004 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora dereceleri ile Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur.

Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde ikinci çarkçı ve başçarkçı görevlerinde bulunmuştur. Halen Deniz Harp Okulu Dekanlığı, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Sulukan’ın ilgi alanları gemi sevk sistemleri, rüzgâr türbin teknolojileri, enerji teknoloji sistem analizi ve enerji modelleme konuları olup; Deniz Harp Okulu Dekanlığı ve Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsünde termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, ısıl sistem tasarımı, gemi enerji sistem analizi ve modelleme ile enerji karar destek araçları derslerini vermektedir.