Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı
ALİ KINDAP
porno türk porno full hd porno

ALİ KINDAP

Yenilenebilir Enerjinin Görünümü- Günümüz ve Gelecek Trendleri   Abstract Karbon Nötr ve Net Sıfır hedeflerine ulaşma yolculuğunda kritik önem arz eden yenilenebilir enerji kaynakları ve...
Read More

AYTUĞ BERKAY YILMAZ

    Biyografi Aytuğ Berkay Yılmaz, 2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Mekatronik Mühendisliği alanında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından bir yıl boyunca Microsoft’ta Azure stajı yapmış...
Read More

EGEMEN SULUKAN

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Kapsamında Risk ve Kırılganlık Analizi ve Enerji Modellemesi Uygulamaları: Bodrum Vaka Çalışması   Abstract As of 2024, many countries...
Read More

ENVER AKTAŞ

Yenilenebilir Enerji Sektörünün Türkiye’deki Geleceği ve Gençlerin Önündeki Kariyer Olanakları   Abstract Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından çok zengin, ancak henüz bu kaynaklar yeterince kullanılmıyor....
Read More

MURAT ALİ ÇELEBİOĞLU

Lisanssız Elektrik Üretiminde 5.1.h Maddesi ve Yönetmelik Değişikliğinin Etkileri   Abstract Lisanssız elektrik üretiminin tanımından, avantaj ve dezavantajlarından bahsedilecektir. Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğindeki 5.1.h maddesinin sektöre...
Read More

OĞUZHAN HAZNEDAR

Sanayi Kuruluşlarının Yenilenebilir Enerji Yatırımları   Biyografi Eurosolar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Oğuzhan Haznedar, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra...
Read More

ALP ARSLAN KARDIÇALI

VESTAS ve VESTAS Türkiye’nin Genel Durumu, Sürdürülebilirlik Adına Atılan Adımlar, Hizmetin Önemi ve Yatırımcının Seçenekleri   Biyografi University of Michigan, Endüstriyel Operasyon Mühendisliği mezunu olan...
Read More

NECİP FAZIL BAKIR

Yenilenebilir Enerjinin Türkiye İletim Sistemine Entegrasyonu ve Bakanlık 2035 Hedeflerinin Değerlendirilmesi   Abstract Kıvanç Enerji Hakkında Türkiye Yenilenebilir Enerji Mevcut Görünümü Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Read More

BAKİ TUNCER

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjide Akıllı İzleme   Abstract Gelişen teknoloji ve artan cihaz kullanımıyla birlikte enerji ihtiyacımız hızla artıyor. Ancak, sınırlı kaynaklarla bu ihtiyacı...
Read More

ALPAY AKGÜÇ

Pencerelerin Termofiziksel Özelliklerinin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Etkisi   Biography Alpay Akgüç 1985’de Zonguldak’ta doğdu. T.E.D Zonguldak Koleji Vakfı Özel...
Read More