Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ALPAY AKGÜÇ

porno türk porno full hd porno

ALPAY AKGÜÇ

Recommendations to Increase the Water Efficiency of a University Building towards a Sustainable Green Campus

 

Abstract

Water resources and basins have been reducing day by day in the world due to the using water ineffectively by humans. Peoples spend approximately 80% of their time indoors; so buildings are one of the sectors that cause the water consumption mostly. Looking at building stock of the world, many buildings are older than 30 years and their sanitary systems are old as much as them. Due to the old and neglected sanitary systems, dripping taps and leaks can rapidly use a lot of water. Furthermore, the conventional and inefficient taps, shower heads, flushes, and household appliances cause significantly increase both the water use and energy costs. The amount of water that the building uses vary depending on the number of people who live there, and the university campuses are one of the settlements where the density of people and the number of buildings are high. If the university buildings meet the different and variable water necessities of students, academicians and university staffs efficiently, not only the energy requirements for treating and transporting water, but also greenhouse gas emissions will reduce. In this study, one of the university buildings of Istanbul Aydin University which includes classroom and office areas, was considered to analyze the water efficiency. Firstly, the annual consumption of water used by the existing sanitary system of the building was calculated. Then, the existing sanitary system was replaced with more water-efficient sanitary systems and the annual water consumption of the building was recalculated by considering the water calculation method in both AECB Water Standards and LEED Green Building Certification system. As a result, both the increasing of water efficiency and the reducing of energy costs of the building were analyzed with taking into account investment cost of new water-efficient systems.

 

Biography

Alpay Akgüç 1985’de Zonguldak’ta doğdu. T.E.D Zonguldak Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden 2003’de mezun olduktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim görmeye başladı ve bu bölümden 2007’de mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Makine Fakültesi’nin Isı-Akışkan Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almaya hak kazandı. Eğitimi süresince tez çalışmalarının yanı sıra “Sayısal Akışkanlar Dinamiği Problemlerinin Optimizasyon Analizlerinde POD ve Kriging Yöntemlerinin Kullanılması” başlıklı TÜBİTAK 1001 (Proje No: 107M231) projesinde bursiyer olarak görev aldı. Projenin ve yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanmasının ardından 2010 yılında mezun oldu ve aynı yıl Yeditepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Uluslararası Uygulamalı Termodinamik Merkezi’nde (ICAT) bina performansı modelleme uzmanı olarak göreve başladı. Görevi süresince TRNSYS bina simülasyon aracının eğitimlerini vermeye ve akademik alanda yayınlar yapmaya devam etti.
2011’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Yapı Bilimleri Doktora Programı’nda eğitime başladı ve aynı yıl İTÜ Arı Teknokent’de bir ARGE firması olan Ekolojik Mimarlık Hizmetleri’nde (EKOMİM) proje müdürü olarak göreve başladı. EnergyPlus ve DesignBuilder gibi detaylı-dinamik hesaplama yöntemini kullanan bina simülasyon araçları yardımıyla LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikasyon sistemleri kapsamında binaların enerji performansının değerlendirilmesi konusundaki görevini uzun yıllar sürdürdü. Bu görevi sırasında doktora tez danışmanı olan Prof. Dr. Zerrin Yılmaz’ın önderliğinde “Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesi için Türkiye Koşullarına Uygun Yöntemin ve Referans Binaların Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 (Proje No: 113M596) projesini başarıyla tamamladı. Bu projeye ek olarak Avr. Birliğinin desteklediği SMARTSPACES projesi kapsamında İstanbul’da bulunan Fatih Belediyesi Spor A.Ş.’nin bina iklimlendirme sistemlerinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi konulu projede EKOMİM firması ile alt yüklenici olarak 3 yıl boyunca görev aldı. Görevini başarıyla tamamlamasının ardından 2016’da ARUP Mühendislik ve Müşavirlik firmasında yeşil bina uzmanı olarak göreve başladı. Görevi süresince IES bina performans simülasyonu aracı yardımıyla LEED ve ESTIDAMA gibi yeşil bina sertifikasyon sistemleri ile binaların enerji verimliliklerinin değerlendirilmesinin yanı sıra iklimlendirme sistemlerinin tasarımı konularında görev aldı.
2019’da tamamladığı doktora eğitiminin ardından 2 yıl süresince Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ederek fiziksek çevre kontrolü ve bina enerji verimliği alanlarında dersler verdi. Şimdilerde ise İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olup uzmanlığı olan bina enerji verimliliği ve binalarda enerji performansının iyileştirilmesi alanlarında araştırmalar yaparak bilimsel yayınlar yapmaya devam etmektedir.