Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ZELİHA ARAS ALTINOK

porno türk porno full hd porno

ZELİHA ARAS ALTINOK

An Evaluation of Decisions And Judicial Resolutions of Renewable Energy Resources Support Mechanism (Yekdem) in Turkey

 

Abstract

Renewable Energy Resources Support Mechanism (YEKDEM) Act (No. 5346) for the purpose of generating electrical energy using renewable energy resources in Turkey was published in the Official Gazette’s Issue No. 28001 and entered into force on May 18, 2005. The Act offers companies several advantages and a variety of incentives to generate electrical energy using renewable energy resources. The advantages include, among others, the allocation of land and granting financial incentives for the use of domestic resources. The Mechanism provides a maximum beneficial period of 10 years from the registration date or the date of reaching full operational capacity. According to the declaration of the Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, YEKDEM will be terminated in 2020.

In order to aregister under YEKDEM and benefit from the exemption for the following year, the licensed production and distribution companies who are eligible for the exemption must submit their applications in writing to the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) stating the intended amount of exempt electrical energy production at theira locations by October 31st of each year before YEKDEM expires in 2020. All applications are assessed and decisions are released by November 30th of the application year. Based on the EMRA’s Administrative Act, however, the Authority does not accept applications from companies, who have filed lawsuits against the Authority. And there are many lawsuits filed by companies whose YEKDEM records have been deleted by the EMRA after they started selling electricity under YEKDEM. There have not been any court decisions about these cases yet as they are still pending, but it is very important to discuss the rational and justification of these lawsuits. Overall, the court decisions have much determination about the EMRA’s Administrative Act and Regulations. And the specific objective of this study is to discuss the administrative court decisions, highlighting the mission of YEKDEM, its regulations, and the company obligations.

 

Biography

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2008 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Altınok&Katayıfçı Hukuk Bürosu’nun yönetici ortaklarından olan Zeliha Aras Altınok; İdare Hukuku, Enerji Hukuku, Yenilenebilir Enerji Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Çevre Hukuku, İmar ve Planlama Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında, İdare Hukuku’nun Özel Hukuk uyuşmazlıklarına yansıyan alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalarında enerji projelerinin inşa ve üretim aşamalarının her bir safhasında önleyici hukuk kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin verilmesi, şirket birleşme ve devralmaları, hisse devir süreçleri, işletme hakkı devir sözleşmesi ve imtiyaz sözleşmesinin incelenmesi ve bu kapsamda gerçekleşen müzakerelerde müvekkillerin temsil edilmesi ve sürecin hukuki yönetimi; imar planlarının ve parselasyon planlarının hazırlanması, uygulama işlemlerin tesis edilmesinden başlayarak inşaat projelerinin hukuki yönetimi, bu kapsamda ikame edilen davaların takibi;  toplantılara katılım sağlanması ve davaların takibi ve yönetimi; vergi hukuku uyuşmazlıklarında vergi incelemesi safhasında hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması, uzlaşmalara katılım sağlanması, davaların takibinde yoğun olarak çalışmaktadır.

Ayrıca Bankacılık Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Hukuku Sertifika Programına, OEC Limited Arabuluculuk ve Uzlaştırma Teknikleri Eğitimi Sertifika Programına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sertifika Programlarına katılmıştır. Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezinde, Avukatlık Mesleği Staj Eğitimi kapsamında İdare Hukuku Seminer derslerini vermektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisidir.