Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

MELİSA KUTLUĞ

porno türk porno full hd porno

MELİSA KUTLUĞ

Yeşil İklim, Yeşil Belediye Projesi

Abstract

Yeşil Düşünce Derneği, bugün canlı yaşamını tehdit eden en büyük küresel sorunlardan biri olan iklim değişikliği ve onunla bağlantılı dünyadaki fosil yakıtlara bağlı enerji dönüşümünün bir alternateifi olarak yenilenebilir enerjiye geçiş ve bu bağlamda politikaların geliştirilmesi için çalışma sürdüren, faaliyet yürüten İstanbul merkezli bir dernektir. İklim değişikliği ve yenilenebilir enerjinin yanı sıra ekoloji ve sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, demokrasi ve medya diğer çalışma alanlarındandır. Yeşil Düşünce Derneği bu alanlardaki çalışmalarını eğitimler, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve de politika raporları ile sürdürmektedir.

Enerji alanında özellikle 2015 yılından beri Yurttaşların Enerji Santrali (YES) ve Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri (YEK) gibi topluluk ve yerel tabanlı yenilenebilir enerji modelleri üzerinde çalışmakta bu doğrultuda toplumun bilgi birikimi ve yenilenebilir enerjiye uyumunu güçlendirmek ve demokratik enerji politikalarını oluşturmak için birçok etkinlik gerçekleştirmektedir. Mart 2016-Mayıs 2017 arasında yürütülen İşini Güneşe Dön projesi kapsamında gençlerin yenilenebilir enerji alanında girişimciliklerinin arttırılması ve istihdam kapasitelerinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerjinin yerelde yaygınlaşması ve  uygulamaların arttırılmasına yönelik politika geliştirme alanlarında çalışmıştır.

Yeşil Düşünce Derneği Eylül 2017’den beri ise Bornova Belediyesi ile ortak “Yeşil İklim Yeşil Belediye” projesini yürütüyor. Proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı taraf olduğu “Türkiye’ de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” Hibe Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. 12 ay sürecek olan bu projenin amacı yurttaşların, bireysel girişimcilerin, kooperatif girişimlerinin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum ve azaltım yöntemleri ve yenilenebilir enerji alanlarında kapasitelerini arttırmak.

 

Bu amaç çerçevesinde ise İzmir Bornova’da ilgili bireylere, girişimcilere ve yerel yönetim çalışanlarına iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum ve azaltma ve yenilenebilir enerji eğitimleri verilmektedir. Bunun yanı sıra Bornova Belediyesi sınırları içinde bulunan kurulan  300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi’ni tanıtmak ve iyi örnek olarak göstermek ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bornova Belediyesi ile yürütülen ortaklıkta yerel sivil toplum kurumları, yerel belediye çalışanları ve çevre belediyeler, bireysel enerji girişimcileri ile bir payda sağalanarak iklim değişikliği, azaltım ve uyum, iklim değişikliği ile mücadele ve yenilenebilir enerjiye geçiş gibi konularda kapasite geliştirme hedeflenmiştir.

 

Biography

Melisa Kutluğ Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Programı’nda yüksek lisans öğrencisi. 2014’te TOG-Yuva ortaklığındaki Doğal Olarak Genciz Ekolojik Okuryazarlık projesinin gönüllü eğitmen eğitmeni oldu, halen  eğitmenliğini yürütmekte.  2016’dan bu yana ise Yeşil Düşünce Derneği’nde önce yenilenebilir enerji alanında gençlik istihdamını artırmayı ve yerellerde yenilenebilir enerji kooperati kurulması için iyi örnekleri görünür kılmayı amaçlayan “İşini Güneşe Dön” adlı projede asistan olarak çalıştı. Şimdi ise Yeşil Düşünce Derneği ve Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” Hibe Programı kapsmamında Yeşil İklim ve Yeşil Belediye projesinin proje asistanlığını yürüyütor. Yeşil politika, ekolojik eğitim ve toplumsal cinsiyet konuları üzerine düşünüyor.