Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

UTKU KÖKER

Süleyman Demirel University
porno türk porno full hd porno

UTKU KÖKER

Süleyman Demirel University

Doğrudan Hava Yakalama İçeren Yerel Düzeyde Enerji Optimizasyonu Modellemesi

 

Abstract

Dünya Savaşlarının yıkımı ardından ülkeler hızla saniayileşme ve ekonomik büyüme politikalarına başlamışlardır. Bu politikalar beraberinde doğanın eşi görülmemiş boyutlarda tahribini de getirmiştir. 1972 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde toplanan Stokholm Konferansı ile ilk defa altı çizilen çevre faktörü sonraki dönemde Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi, Paris Antlaşması gibi yapılarla kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. 1973 yılındaki petrol şoku ile fosil yakıtlara bir alternatif bulunması ihtiyacı yıllar içinde çevre duyarlılığı ile desteklenerek yenilenebilir enerji kavramı uygulamada da yer bulmaya başlamıştır. Rüzgar ve güneş enerji santralleri dünya çapında giderek azalan birim maliyetleri ile ülke enerji arzında önemli pasta paylarını kapmakta olup sürdürülebilir bir çevrenin muhafaza edilebilmesi için gerekli enerjinin en önemli girdileri haline gelmişlerdir. Ülkemizde TR33 bölgesinin önemli bir ili olan Manisa’nın sürdürülebilir enerji üretimi 2031 yılına dönük olarak bu çalışmada modellenmiştir. Teknik ve çevresel olarak sürdürülebilir enerji üretimleri verili kısıtlar dahilinde ele alınmış ve CO2 üst limitlerine uyumda direct hava yakalama kullanımının modellenmesi alternatif senaryo kapsamında gösterilmiştir. BAU ve alternatif senaryolar ekonomik ve çevresel olarak karşılaştırılarak sürdürülebilir Manisa enerji üretiminin 2031 yılına dönük görünümü sunulmuştur.

 

 

Biyografi

Utku Köker, 1978 yılında Sinop-Türkiye’de doğdu. Lisans öğrenimini 2000 yılında, yüksek lisans öğrenimini ise 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programından, 2022 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora programından mezun oldu.

2010 yılından beri Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde endüstri mühendisi olarak görev yapmakta olup OSEMOSYS, TEMOA ve Answer-TIMES programları ile enerji optimizasyonu ve modellemeleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.