Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

UTKU KÖKER

porno türk porno full hd porno

UTKU KÖKER

Şehir Ölçeğinde Elektrik Enerjisi Üretiminin Saatlik Optimizasyonu

 

Abstract

Günümüzde elektrik enerjisi talebi kararlı olarak artmakta ve bu durum yerel/ulusal yetkili kurumlar üzerinde ilgili talebin en ekonomik şekilde karşılanması için baskı meydana getirmektedir. Öte yandan, elektrik arz teknolojilerinde farklı seçenekler var olup bunlar artık birbiriyle rekabetçi hale gelmiş bulunmaktadırlar. Bu çalışmada 16 yıllık zaman ufku dahilinde İç Ege Bölümündeki küçük bir il olan Uşak için Answer TIMES model jeneratörüyle geliştirilmiş bir enerji senaryosu sunulmaktadır. Kendi kendine yetebilirlik için elektrik enerjisi ithali uygulamasından vazgeçilip enerji üretimi kararı alınması halinde gerçekleşecek bir “mevcut durum olası senaryosu” çalışma dahilinde hazırlanmıştır. Konut, sanayi, hizmet ve diğer sektörlerin elektrik enerjisi talepleri tek bir enerji talebi bünyesinde modele tanıtılarak PJ cinsinden “saatlik optimum elektrik enerjisi üretimi” elde edilmiştir.Çalışmamız bölgesel arz hedeflerinin saatlik optimizasyonunu vurgularken kendi kendine yeter bir enerji üretimi sistemi inşasının Uşak’ta çevresel etkilerine de dikkat çekmektedir. İnceleme yıllık bazda yerel ve ulusal karar vericilere elektrik enerjisi üretimi sisteminin yükseltilmesinin tahmini maliyetini ve Uşak’ta ne kadarlık bir emisyon pahasına kendi kendine yeter bir şebekeye geçilebileceği bilgisini sunarak değerli bir tartışmayı başlatmaktadır. Sonuç olarak, “birden çok santral türüne” her yıl yapılacak yatırımların senaryoya göre optimum maliyeti verdiği Times jeneratörü aracılığı ile gösterilmiştir.

 

Biyografi

Utku Köker, 1978 yılında Sinop-Türkiye’de doğdu. Lisans öğrenimini 2000 yılında, yüksek lisans öğrenimini ise 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümünde doktora programına devam etmektedir.

2010 yılından beri Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde endüstri mühendisi olarak görev yapmaktadır. Doktora programında tez aşamasında olup “Bölgesel Enerji Modellemeleri ve Alternatif Çözüm Yaklaşımlarının Optimizasyonu” konulu tezine devam etmektedir.