Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

UFUK ŞENTÜRK

porno türk porno full hd porno

UFUK ŞENTÜRK

 

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin önemi gün geçtikçe artmakta. Hem ekonomik hem de sosyo-kültürel anlamda güçlü devletlerin pek çoğu güneş ve rüzgar enerjisinin yanında jeotermalin de artık önemini idrak etmiş ve bu sektöre uzun zamandır yatırım yapmaya başlamışlardır. Gelecekte fosil yakıtların tükenme olasılığı ile fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre sorunları gibi pek çok etmen, ülkeleri yenilenebilir enerjiye yönlendirmiştir. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin yanı sıra, ikincil yatırımlar olarak adlandırdığımız, seracılık, balıkçılık, kurutma gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Bu anlamda yatırımcılar bölge halkına da destek vermiş ve istihdam sağlamış oluyorlar. Farklı çalışma alanları ile jeotermal, ülkeler nezdinde yükselen yıldızlardan biridir.

Şu an Türkiye’deki jeotermal santrallerimizin kurulu gücü 1.547 MWe’tır. Amacımız, 2023 yılına kadar bu gücü 3000 MWe’a çıkarmak ve dünya kurulu güç sıralamasında bir adım daha yukarıya çıkmaktır. Jeotermal kaynaklardan 2019 yılı sonuna kadar 8,5 GW elektrik üretmiş ve payımızı %2,83’lere taşımış bulunmaktayız. Bu dilimi arttırmak ve kendi kaynaklarımızdan optimum seviyede faydalanabilmek için var gücümüzle çalışıyor ve son teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz.

Bu çerçevede jeotermal enerji ülkemizin yerli, milli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak mümkün olan en üst seviyede yararlanılmasını arzu ettiğimiz bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Biyografi

Nisan 1969 da Lise öğrenimini İzmir Maliye okulunda tamamlamasına müteakip Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur.

1986 yılında mecburi hizmetinden dolayı Maliye Bakanlığında memuriyete başlamış ve 11 yıl bu görevini sürdürmüştür.1997 yılında bu görevinden kendi isteği ile istifa etmiş ve 2008 yılına kadar Bilgisayar toptan satışı ve Mali Müşavirlik işlerini birlikte yürütmüştür. 2008 yılında Enerji Holding ile birlikte Jeotermal Enerji Sektörüne adım atmıştır ve bu güne kadar da sektörde aktif olarak bulunmaktadır. 2011 yılında Jeotermal Santral Yatırımcıları Derneğinin kuruluş çalışmalarında aktif rol almış ve 2014 yılında Jeotermal Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) in kurucu üyeliğini ve kurucu Başkanlığını yapmıştır. 2020 yılında yapılan Dernek Genel Kurulunda Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilmiştir ve bu görevini halen aktif olarak yürütmektedir.