Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

UFUK ŞENTÜRK

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
porno türk porno full hd porno

UFUK ŞENTÜRK

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal : Teşvikler Bağlamında bir Karşılaştırma

 

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan biri olan jeotermal enerji, milli, sürdürülebilir, karbon emisyonu çok düşük düzeylerde olan temiz bir kaynaktır. Diğer kaynaklardan farklı olarak jeotermal kaynağın aranması ve sondaj maliyet yüksekliği, muhtelif risk ve zorluklar içerdiğinden, mutlak surette teşvik edilmesi gereken bir sektördür.

Dünyada jeotermal enerji potansiyelini değerlendirmek isteyen ülkelerin uygulamalarını araştırdığımızda, gerek arama riskleri gerekse ilk yatırım maliyetinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yüksek olması nedeni ile devlet teşvik mekanizmalarının yatırımcıları motive eden bir araç olduğunu görmekteyiz. Bu teşvikler belirlenen ve sabitlenen fiyatlar üzerinden devletlerin alım garantileri (feed-in-tariff; kısaca FIT) ve vergi imtiyazları olarak sıralanabilir. Ülkelerin jeolojik yapıları ve enerji bağımsızlıklarına verdikleri önem çerçevesinde, ek olarak, entegre ve hibrid sistemlerin desteklenmesi yolunda çalışmalar olduğu da karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye özelinde, devlet teşvik mekanizmasının oluşturulmasının ardından, yatırımcıların ilgisi artmış ve JES’lerden üretilen elektrik miktarı çarpıcı bir ivme kazanmıştır.

Özellikle enerjisinin büyük bir bölümünü dış kaynaklardan sağlayan bir ülke olduğumuz göz önüne alındığında, JES’lerin ülke ekonomimize yaptığı katkı yadsınamaz bir noktadadır.

Ayrıca, JES’lerin inşaasında ve işletilmesinde %70 oranında yerli aksam ve ekipmanın kullanılır hale geldiğini düşünürsek, Türkiye’nin dünya’da özel bir noktaya geldiği ve markalaşma yolunda ilerlemeye başladığı, Devletimizin desteği ile bir Dünya markası haline gelmesi çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilecek bir durumdur.

Bu rapor, gerek Dünya gerek Türkiye’de gerçekleştirilen JES yatırımlarını karşılaştırmakta ve Devlet teşviklerinin yatırımlara etkisini incelemektedir. Aynı zamanda gelişen teknoloji ve artan enerji gereksinimi çerçevesinde entegre ve hibrid sistemlere duyulan ihtiyacı ve jeotermalin enerji potansiyelinden elde edilecek yararın maksimize edilebilmesi için oluşturulabilecek teşvik mekanizmalarına dair öneriler sunmaktadır.

 

Biography

Nisan 1969 da Afyon’un Dinar ilçesinde dünyaya geldi, Öğretmen anne babanın 2 oğlundan büyük olanıdır. İlk öğrenimini memleketi Dinar da tamamladıktan sonra Orta öğrenimini Devlet Parasız Yatılı sınavlarını kazanarak Bandırma da, yine Lise öğrenimini de İzmir Maliye okulunda tamamlamasına müteakip Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında mecburi hizmetinden dolayı Maliye Bakanlığında memuriyete başlamış ve 11 yıl bu görevini sürdürmüşütür.1997 yılında bu görevinden kendi isteği ile istifa etmiş ve 2008 yılına kadar Bilgisayar toptan satışı ve Mali Müşavirlik işlerini birlikte yürütmüştür. 2008 yılında Enerji Holding ile birlikte Jeotermal Enerji Sektörüne adım atmıştır ve bu güne kadar da sektörde aktif olarak bulunmaktadır. 2011 yılında Jeotermal Santral Yatırımcıları Derneğinin kuruluş çalışmalarında aktif rol almış ve 2014 yılında Jeotermal Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) in kurucu üyeliğini ve kurucu Başkanlığını yapmıştır. 2015 ve 2017 yılında yapılan Dernek Genel Kurulunda tekrar Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir ve bu görevini halen aktif olarak yürütmektedir.