Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

TUĞBA DİNÇBAŞ

İklim Değişikliği Başkanlığında Başkan Yardımcısı
porno türk porno full hd porno

TUĞBA DİNÇBAŞ

İklim Değişikliği Başkanlığında Başkan Yardımcısı

Uzun Dönemli Emisyon Azaltım Politikaları ve Yeşil Dönüşüm

 

Abstract

Climate change is an existential threat and the world is facing multiple and compounding crises due to increasing amounts of Greenhouse Gas (GHG) emissions. The amount of GHG emissions has led to global warming of 1.1oC above pre-industrial levels. The magnitude of the climate change effects are aggregating. More frequent and intense extreme weather events cause dangerous impacts on people and nature all over the world. According to the Synthesis Report of the Sixth Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, if the current trajectory of GHG emissions continue, devastating impacts like frequent and intense droughts, floods, storms and heatwawes will occur.

The response to climate crisis should be transition to low carbon economy. Under the Paris Agreement, Parties are invited to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies (LT-LEDS). To date, 58 countries that communicated LT-LEDS together account for almost 68% total global emissions and 83% GDP. The strategies and related targets under LT-LEDS show that the world is on the verge of a serious transformation. The policies needed to realize LT-LEDSs differ from the current ones and require the green transition of many sectors. This process first requires decarbonization of the energy sector. A monumental scaling up of clean energy investment and deployment worldwide is needed to achieve 1.5oC climate target and to enhance energy security, affordability and access. The change in the energy sector is also critical for the transition of sectors such as industry and transportation. Green transition process requires local level action, finance, technology, capacity building, and international cooperation. There has been progress in these areas in recent years, but it is not yet sufficient for a global transformation.

Following the ratification of the Paris Agreement in 2021, 2053 Net Zero Emission Target for Türkiye was announced. Hence, climate change actions have gained a real momentum in the country. Türkiye updated its Nationally Determined Contribution (NDC) and prepares Long Term Climate Strategy for 2053 in line with net zero emission target. These will provide an important complement to Türkiye’s climate policies in terms of setting out an indicative longer-term, detailed vision and important signals for the public and private sectors.

 

Biyografi

2003 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dinçbaş, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon alanında “Aile İşletmelerinde Devir Süreci” konulu teziyle yüksek lisans derecesi, 2017 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim dalında “Türkiye’de İklim Değişikliği Bağlamında Temiz Teknoloji Edinimi” konulu teziyle doktora derecesi aldı.

İş hayatına Uzman Yardımcısı olarak başlayan Dinçbaş, 2004-2011 yılları arasında Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bölüm Başkanlığında, 2011-2019 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve 2019-2021 yılları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında çevre sektöründe uzman ve koordinatör olarak görev yaptı. Ocak 2022 tarihinde İklim Değişikliği Başkanlığına Sera Gazı Azaltım Daire Başkanı olarak atandı. 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren İklim Değişikliği Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Dinçbaş, azaltım ve uyum politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Dr. Dinçbaş’ın temel uzmanlık alanları; değişim yönetimi, iklim değişikliği, emisyon azaltımı, iklim değişikliği müzakereleri, çevre yönetimi ve politikaları, döngüsel ekonomi, temiz üretim, sürdürülebilirlik, stratejik planlama, değişim yönetimi ve temiz teknolojilerdir. Dr. Dinçbaş’ın sayılan bu konularda kitapları ve bilimsel yayınlarının yanında proje geliştirme ve yönetim, eğitim ve danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Ayrıca 2011 yılından itibaren Türkiye adına Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi müzakereleri heyetinde görev almaktadır. Dinçbaş, İngilizce ve Almanca bilmektedir.