Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

THOMAS OSDOBA

EIT Climate-KIC in 2018 as a Senior Advisor
porno türk porno full hd porno

THOMAS OSDOBA

EIT Climate-KIC in 2018 as a Senior Advisor

European Union’s Mission of “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030

 

Abstract

NetZeroCities will support Europe and in particular European cities to drastically cut down greenhouse gas emissions through climate action to achieve ‘climate neutrality’, one of the biggest challenges our societies face today.

NetZeroCities (NZC) is part of the Horizon 2020 Research and Innovation Programme in support of  European Union’s Green Deal. NZC has been designed to help cities overcome the current structural, institutional and cultural barriers they face in order to achieve climate neutrality by 2030.

NZC will support the EU’s Mission of “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” newly-launched as part of the Horizon Europe programme. The project will work as a service-oriented platform supported by world-class practitioners. It will help European cities by providing them with the support and solutions they need to achieve their Net Zero goal in a socially inclusive way.

New and existing tools, resources and expertise will be developed and promoted into a one-stop platform accessible to all cities through an online portal. Dedicated services will be designed to support cities that are part of the EU’s Mission “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”. In addition, NetZeroCities will support a series of Pilots to help drive rapid learning about how to achieve climate neutrality at city scale, an run a Twinning programme to enable peer-learning.

 

Biyografi

NetZeroCities (NZC), Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşmasını destekleyen Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programının bir parçasıdır. NZC, şehirlerin 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak için karşılaştıkları mevcut yapısal, kurumsal ve kültürel engelleri aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

NZC, AB’nin Horizon Europe programının bir parçası olarak yeni başlatılan “2030’a Kadar 100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir” Misyonunu destekleyecektir. Proje, birinci sınıf uygulayıcılar tarafından desteklenen hizmet odaklı bir platform olarak çalışacak. Sosyal açıdan kapsayıcı bir şekilde Net Sıfır hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları desteği ve çözümleri sağlayarak Avrupa şehirlerine yardımcı olacaktır.

Yeni ve mevcut araçlar, kaynaklar ve uzmanlık geliştirilecek ve çevrimiçi bir portal aracılığıyla tüm şehirlerin erişebileceği tek noktadan bir platform haline getirilecek. Özel hizmetler, AB’nin “2030 yılına kadar 100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir” Misyonunun parçası olan şehirleri desteklemek için tasarlanacak. Buna ek olarak, NetZeroCities, şehir ölçeğinde iklim nötrlüğünün nasıl sağlanacağı konusunda hızlı öğrenmeyi yönlendirmeye yardımcı olacak bir dizi pilot programı destekleyecektir.