Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

TANAY SIDKI UYAR

Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan, Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye)
porno türk porno full hd porno

TANAY SIDKI UYAR

Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan, Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye)

Avrupa Yeşil Mütabakatı ve İlgili AB Misyonları, Enerji Geçişi, FrontAG Nexus: Kurak Akdeniz Bölgelerinde İklim-Akıllı ve Su Tasarruflu Öncü Tarımın WEFE Nexus’a Etkisi

 

Biyografi

Eğitim ve Çalışma Hayatı:

Robert Akademisi (1967–1971); Boğaziçi Üniversitesi Lisans EE, Yüksek Lisans NE; Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora ME, Kıdemli Araştırmacı, TÜBİTAK (1980-1994); Kocaeli Üniversitesi (1994-2000); Marmara Üniversitesi (2000-2020); Misafir Profesör, CERL, UOIT, Kanada, (2015-2016); Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, (2016-devam ediyor); Konferans Başkanı, Yıllık Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansları (IRENEC)(2011-devam ediyor) http://www.irenec.org/eng/ ; Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (2020-devam ediyor).

Kitap Editörlüğü:
• %100 Yenilenebilir Enerjiye Doğru: Tekniklerine, Maliyetlere ve Bölgesel Örnek Olaylara Editör: Uyar, Tanay Sıdki  https://www.springer.com/gp/book/9783319456584 ;
• %100 Enerji Çağına Geçişin Hızlandırılması, Editör: Uyar, Tanay Sıdki (Ed.) https://www.springer.com/gp/book/9783030407377

• Yenilenebilir Enerji Tabanlı Çözümler, Editörler: Uyar, Tanay Sidki ve Javani, Nader  https://link.springer.com/book/9783031051241

Proje Koordinatörlüğü:
• Toplumların Güçlendirilmesi, Sivil Toplum Diyalog Projesi, Yenilenebilir Enerji Birliği EUROSOLAR Türkiye https://siviltoplumdiyalogu.org/project/toplumsal-guc/
• İklim Durumu Azaltma (CCM) -Muğla, Muğla Büyükşehir Belediyesi, http://www.iklimin.org/en/hibe%20projeleri/iklim-degisikligi-azaltimi-projesi/
• Hatırla: Kadıköy’de Kültürel Çeşitlilik, http://hatirla-kadikoy.org/

• THE FRONTAg Nexus Projesi Yenilenebilir Enerji Birliği EUROSOLAR Türkiye, https://frontagnexus.eu /

Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
Başkan Yardımcısı, WWEA (Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği); Başkan Yardımcısı, EUROSOLAR (Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği); Başkanlar Kurulu Üyesi, WCRE (Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi); Üye,%100 Yenilenebilir Enerji için Küresel Platform; Başkan, EUROSOLAR Türkiye (Türkiye Yenilenebilir Enerji Derneği); Başkan, KADOS (Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği).