Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

TANAY SIDKI UYAR

Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan, Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye)
porno türk porno full hd porno

TANAY SIDKI UYAR

Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan, Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye)

Biyografi

Eğitim ve Çalışma Hayatı: 

Robert Academy (1967–1971); Boğaziçi Üniversitesi Lisans EE, Master NE; Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora ME, Kıdemli Araştırmacı, TÜBİTAK (1980-1994); Kocaeli Üniversitesi (1994-2000); Marmara Üniversitesi (2000-2020); Misafir Profesör, CERL, UOIT, Kanada, (2015-2016); Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, (2016-devam ediyor); Konferans Başkanı, Yıllık Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansları (IRENEC)(2011-devam ediyor) http://www.irenec.org/eng/;  Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (2000-devam ediyor)

Kitap Editörlüğü: 

%100 Yenilenebilir Enerjiye Doğru: Tekniklerine, Maliyetlere ve Bölgesel Örnek Olaylara Editör: Uyar, Tanay Sidki https://www.springer.com/gp/book/9783319456584;

%100 Yenilenebilir Enerji Çağına Geçişin Hızlandırılması, Editör: Uyar, Tanay Sidki (Ed.) https://www.springer.com/gp/book/9783030407377

Yenilenebilir Enerji Tabanlı Çözümler, Editörler: Uyar, Tanay Sidki  ve Javani, Nader https://link.springer.com/book/9783031051241

 

Proje Koordinatörlüğü: 

Toplumların Güçlendirilmesi, Sivil Toplum Diyalog Projesi, http://www.poweringcommunities.org/;

İklim Değişikliğini Azaltma (CCM) -Muğla, Muğla Büyükşehir Belediyesi, http://www.iklimin.org/en/hibe%20projeleri/iklim-degisikligi-azaltimi-projesi/

Hatırla: Kadıköy’de Kültürel Çeşitlilik, http://hatirla-kadikoy.org/

Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: 

Başkan Yardımcısı, WWEA (Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği); Başkan Yardımcısı, EUROSOLAR (Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği); Başkan Yardımcısı, WBA (Dünya Biyoenerji Birliği); Başkanlar Kurulu  Üyesi, WCRE (Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi); Üye,% 100 Yenilenebilir Enerji için Küresel Platform; Büyükelçi,% 100 Yenilenebilir Enerji Küresel Kampanyası; Başkan, EUROSOLAR Türkiye (Türkiye Yenilenebilir Enerji Derneği); Başkan, KADOS (Kadıköy Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği); Koordinatör, TÜRÇEP (Türkiye Çevre STK’ları Platformu); Koordinatör, TEP (Türkiye Temiz Enerji Platformu)