Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

TAMER TURNA

CEO & Yönetim Kurulu Üyesi YILDIRIM ENERJİ HOLDING A.Ş.
porno türk porno full hd porno

TAMER TURNA

CEO & Yönetim Kurulu Üyesi YILDIRIM ENERJİ HOLDING A.Ş.

Elektrik Üretim Santrallerinde Esnek Üretimin, Yüksek Verimin ve Güvenilir Bir Elektrik İletim Şebekesinin Enerji Piyasasındaki Önemi – Yüksek Standartlı Dijital Çözümlerinden Beklentiler ve Bunların Zorlu Piyasa Koşullarındaki Önemi-

 

Özet

Yenilenebilir enerji kaynaklarının egemen olacağı bir elektrik üretim piyasasına doğru gerçekleşmekte olan dönüşüm ve evrim, esas olarak Avrupa toplumları tarafından başlatılıp ilerletilen ve zaman içerisinde ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkilemekte olan bir süreçtir. Doğal kaynaklara bağlı dengesiz teknik niteliklere sahip elektrik almaçlarının pazar payları, başlangıçta kanun hükmüyle şimdilerde ise birim maliyetlerin düşmesiyle birlikte serbest piyasa koşullarında dahi, genişlemektedir. Bunlardan bağlı koşullar (uyum sağlamak kabiliyetine sahip) yatırımcılar için yeni pazar fırsatları yaratmaktadır. Esneklik artık kilit niteliğindedir. Temel çözüm formülü çok basittir; DENGESİZLİK + ESNEKLİK = KARARLILIK. Bunu sağlayabilen esnek güç üretim jeneratörleri: Hızlı devreye girmek ve devreden çıkmak niteliğinde sahip doğal gaz Kombine çevrim santralleri veya Ultra-süperkritik buhar parametrelerine göre tasarlanan temiz kömür termik santralleri veya Depolama teknolojisine dayanan sistemler ve tesislerdir. Endüstri 4.0 dönemi ve yeni teknolojileri, günümüzün yeni pazar koşullarının esneklik ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili donanımla desteklenen ‘Önleyici Düzeltici Kontrol’ gereksinmelerini yerine getiren modern dijital çözümleri sunarak; tüm elektrik tedarik sisteminin daha da ileriye doğru evrilmesine olanak tanıyor. İleri ‘Akıllı Dijital Kontrol’ sistemleri bu yeni pazar ihtiyaçlarını karşılamakta kilit öneme sahiptir. Bu da sektör için yeni büyüme fırsatlarını beraberinde getirmektedir. Tüm bunların bel kemiği güvenilir bir elektrik iletim ve de dağıtım ağlarına sahip olmaktan geçmektedir. Bu makalenin amacı, talep tarafı yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri kısaca değerlendirmek ve pazara bir çözüm getirmektir.

 

Biyografi

1967 yılında Almanya’nın Stuttgart kentinde doğan Tamer Turna; 2011 yılından itibaren YILDIRIM ENERJİ HOLDİNG A.Ş.’nin C.E.O. ve Yönetim Kurulu Üyelik görevlerini yapmaktadır. Kendisi Stanford Üniversitesi Graduate School of Business Üst Düzey Yöneticilik, YTÜ Makine Mühendisliği Doktora, Yüksek Lisans, Lisans Programlarından mezun olmuştur. Dr. Turna, önceki yıllarda ulusal ve uluslararası enerji şirketlerinde (Stromerzeugung u. Anlagenbau GmbH, Borusan Power Systems AS., CATERPILLAR Power Ventures Inc., MVV Energie AG., E.ON Power Projects AG. and TES Ltd.) üst düzey yöneticilik yapmış ve YEH’deki görevine başlamasından bu tarafa 4400 GW yeşil saha tipindeki temiz kömür (ultra süper kritik parametrelerine dayanan) termik santral projelerin ve H-Sınıfı doğal gaz kombine çevrim santral projelerin geliştirilmesini ve de işletmedeki 150 MW kapasiteli HES şirketlerinin satın alınması süreçlerini yönetmiştir. Dr. Turna, bu güne dek 25 adet makale yayınlamıştır.