Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

SEYRAN DUMAN

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
porno türk porno full hd porno

SEYRAN DUMAN

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

AB’nin Yenilenebilir Enerji Politikasında Güneş Enerjisi: Almanya-Türkiye Analizi, Ekonomik ve Teknik Nedenler

 

Abstract

AB enerji tüketimi ve ithalatında dünyada ilk iki sırada yer almaktadır. AB üyesi ülkeler son yıllarda hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hem de temiz enerji olan aynı zamanda da tükenmeyen enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji alanında araştırmalarını arttırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı da Avrupa Birliği ve özellikle Almanya güneş enerjisini etkin kullanabiliyorken bir güneş ülkesi olan Türkiye’nin neden güneş enerjisini etkin kullanamadığı sorunsalını araştırmak ve bunda rol oynayan ekonomik ve teknik nedenleri analiz etmektir. Bu kapsamda; Türkiye ve Almanya’nın güneş enerjisi potansiyeli karşılaştırmalı olarak analiz edilerek elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli Almanya’nın güneş enerjisinden yüksek olmasına rağmen güneş enerji teknolojisinin daha önce pahalı olması, verilen teşviklerin yeterli olmaması, kur hareketlerinin fazla olması, ekonomik finansmana ulaşma konusunda zorlukların olması gibi öne çıkan ekonomik nedenlerden ve trafolarda kapasitenin arttırılabilmesi için TEİAŞ’ın elektrik üretim sisteminin modernize edilmemesi, verilen ARGE desteklerinin denetlenmemesi gibi öne çıkan teknik nedenlerden dolayı etkin kullanılamadığı bulgularına ulaşılmıştır.

 

Biyografi

18 Eylül 1990 tarihinde Hakkari’de doğdum. İlkokul ve lise eğitimimi Hakkari’de tamamladım. 2013 yılında İnönü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa Birliği bölümünde tamamladım. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa Birliği bölümü doktora programını kazandım ve ders dönemindeyim.