Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ŞENER OKTİK

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
porno türk porno full hd porno

ŞENER OKTİK

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Nanoteknoloji ve Fotovoltaik Çevrim

 

Abstract

Tek eklemli  güneş gözeleri için  fotovoltaik çevrimde  Shockley-Queisser (SQ) teorik  sınırını aşmaya yönelik araştırmalarda;  çoklu eklem, yasak band aralığı kullanımı,  sıcak elektronlar, çoklu eksiton, foton enerjisinin yukarı ve aşağı dönüşümü  gibi kavramların uygulamaları yoğun bir şekilde  çalışılmaktadır. Son yıllarda nanoteknoloji alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak fotovoltaik çevrimde SQ teorik sınırını aşmaya yönelik nanoteknoloji ve nanomalzemelerin potansiyeli, akademik ve endüstriyel araştırmalarda büyük ilgi çekmektedir. Fotovoltaik çevrimde çalışılan nanoyapılar şu şekilde kategorize edilebilir: (i) kuantum noktaları ve nanopartiküller ( boyutsuz); (ii) nanoteller ve nano tüpler (bir boyut); (iii) kuantum kuyuları ( iki boyut) ; (iv) nanoyapılı dökme malzemeler ve kompozitler ( üç boyut). Sektördeki genel görüş, nanoteknoloji fotovoltaik gözelerin daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilikte tasarlanması ve üretilmesi için önemli bir potansiyel taşıdığı yönündedir.

Bu çalışma, fotovoltaik çevrim için nanomalzemelerin ve nanoteknolojinin  güncel durumunun kısa bir özetini vermeyi amaçlamaktadır.

 

Biyografi

Prof.Dr. Şener Oktik Ankara Üniversitesi’nden 1976 yılında “Fizikçi” ve 1977 yılında uygulamalı fizik alanında “Fizik Yüksek Mühendisi” olarak mezun olmuş, 1982 yılında Durham Üniversitesi (İngiltere), Uygulamalı Fizik ve Elektronik Bölümü’nden Doktora derecesini ve ardından uygulamalı katıhal fiziği alanında 1986 yılında Doçent ve 1995 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Akademik kariyerinde öğretim üyesi, araştırmacı, kıdemli uzman araştırmacı ve yönetici, üst düzey yönetici olarak, uluslararası kurumlarda  (İngiltere’de Durham Üniversitesi, İtalya’da Lecce Üniversitesi, Almanya’da Stuttgart Üniversitesi) ve ulusal kurumlarda ( Selçuk Üniversitesi,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ) görev yapmıştır. Prof. Oktik, 2002-2010 yılları arasında Muğla Üniversitesi “üçüncü ve dördüncü dönem rektörlük” görevini yürütmüştür. Endüstride, kıdemli uzman bilim insanı, kıdemli uzman teknolog ve üst düzey yönetici olarak, uluslararası (İngiterede’de;  BP Solar Sunbury, Imperial Chemical Industries PLC Paints Division Slough, Industrial Research Labs of Durham University, Almanya’da; Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW))  ve ulusal (Anel Grup, Arıkanlı Holding ve Şişecam) araştırma ve teknolojik geliştirme laboratuvarlarında görevler üstlenmiştir.  Prof. Oktik kariyeri sürecinde çok sayıda mesleki ve sivil toplum örgütünde görev almıştır, sürdürmekte olduğu uluslararası üyelikler ve görevler; International Commission on Glass, “ICG”, Üyeliği, International Conference on Coatings on Glass and Plastics(ICCG), Society of Vacuum Coaters (SVC), “The Center for Functional and Surface Functionalized Glass (FunGlass) “Danışma Kurulu Üyeliği”, “European Photovoltaic Solar Energy Conference EU-PVSEC” da Bilim Kurulu Üyeliği,  the European Physical Society (EPS) Türkiye temsilciliği, ulusal üyelikler ve görevler Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği”  6 yıl başkanlığını yapmış ve halen  Onursal Başkanıdır.  Türkiye Temiz Enerji Vakfı Üst Kurul Üyeliği, Sıtkı Koçman Vakfı ve Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) Danışma Kurulu üyeliklerinide yürütmektedir

Alanında sayıları yüzü aşan ulusal ve uluslararası makalenin ve iki dünya patentinin yazarı/ortak yazarı olan  Prof. Oktik,  halen Maltepe Üniversitesi  Öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, 27 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.