Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ŞEFİKA ÇAĞLA GÜNDOĞAN

Enerji Mühendisi, İZENERJİ A.Ş.
porno türk porno full hd porno

ŞEFİKA ÇAĞLA GÜNDOĞAN

Enerji Mühendisi, İZENERJİ A.Ş.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 

Abstract

İklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi kadar enerjinin verimli kullanılması da dikkat çekilmesi gereken bir husus olarak ele alınmaktadır. Artan enerji maliyetleri ile birlikte özellikle kamu kurumlarında enerji tasarrufu uygulamaları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu noktada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kamu kuruluşlarının enerji verimliliği konusunda görev ve yükümlüklerini tanımlamaktadır. Özellikle toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binaları için enerji etüdü, enerji yöneticisi ataması ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu gibi zorunluluklar getirmiştir.

Bir diğer yasal belge ise 3 kasımda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi”dir. Bu rehber ile daha önce %15 olarak verilen enerji tasarrufu %30’a çıkarılmıştır ve 2030 yılına kadar bu hedefe ulaşamayanların başarısız olarak değerlendirilerek gerekçeli rapor isteneceği belirtilmiştir.

Benzer şekilde, İzenerji A.Ş. koordinatörlüğünde çalışması yürütülen İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na bağlı olarak İzmir kenti için 2030 yılına kadar iklim nötr hedefi ortaya konmuştur. Bu hedefleri yerine getirmek için enerji verimliliği uygulamalarının kent geneline yaygınlaştırılması elzemdir. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan SECAP eylem planları içerisinde yine enerji verimliliği konusu ele alınmaktadır.

Hem yasal düzenlemeler hem de başkanlık vizyonu ele alındığında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İzmir kenti için oldukça önem kazanmaktadır. Standart, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dâhil, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kurumlara enerjinin yönetilmesi konusunda yol gösterici olurken rekabetçi olabilmeyi ve enerji ile ilgili risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlar.

 

Biyografi

Dr. Şefika Çağla Gündoğan, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü tamamladıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Termal enerji depolama ve dönüşüm sistemleri üzerine çalışmalar yürütürken aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansının ardından doktora çalışmalarına İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak devam etti. 2023 yılında ise doktora çalışmalarını tamamladı. 2021 yılında araştırma görevlisi kadrosundan ayrılarak İzenerji A.Ş.’de Enerji Mühendisi ünvanıyla göreve başladı. Şirkette, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Raporlanması standartlarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi birim ve şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, konutlarda enerji verimliliğini artırmayı ve enerji yoksulluğu ile mücadeleyi amaçlayan Yeşil Dönüşüm Programı’nı yürütmektedir.