Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

SABİHA KÖTEK

porno türk porno full hd porno

SABİHA KÖTEK

 

 

Özet

Yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve çevreye duyarlı enerji teknolojilerinin uygulanması sürdürülebilir kalkınmada ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini ve refahını sağlamada son derece önemli. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları (NRSE) sistemleri / cihazları hakkında bilgi yayma ve böylelikle bu sistemler ve cihazlar hakkında farkındalık yaratma ve bunları yaygınlaştırma konusunda her türlü medya aracı hayati rol oynuyor. Bu nedenle, medyanın doğru, tarafsız ve açık bilgi vermesi son derece önemli.

 

Biyografi

Sabiha Kötek, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2013 yılında editör olarak Enerji Günlüğü’nde katılan Sabiha Kötek, burada köşe yazıları da kaleme alıyor. 2015 yılından itibaren Enerji Günlüğü Haber Müdürlüğü görevine getirilen Sabiha Kötek, halen başka yayınlar için de enerji konulu Haber/Analiz ve köşe yazıları kaleme alıyor.