Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ÖZKAN LEBLEBİCİ

porno türk porno full hd porno

ÖZKAN LEBLEBİCİ

Şehirlerde CO2 Salınımını Azaltmak Amacıyla, Enerji Kullanımında Tüketici Farkındalığı ve Sorumluluğu

 

Abstract

Şehirlerde Karbondioksit salımının azaltılmasını hedeflemek, hem pasif hem de aktif önlemleri almayı gerektirmektedir. Pasif önlemler, enerji verimliliğini sağlamayı ve enerji kullanımını azaltmak için gösterilen kişisel çabaları içermektedir. Aktif tedbirler ise enerji üretmek için yenilenebilir enerji üretim modellerini, fosil yakıttan daha fazla kullanmayı gerektirmektedir. Bu aktif ve pasif olan iki yaklaşımı AB İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında bir projede birleştirmek planlandı. Her bir yaklaşım, Edremit’te düzenlenen projenin ana faaliyetlerinden birini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen evrensel tüketici hakları, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını içermektedir. Bu nedenle Tüketici Hakları Derneği, bu projede sürdürülebilir bir şekilde iki farklı yaklaşımı birleştirdi. İlk aşamada, ev içi kullanım için enerji verimliliği konusunda 40 aileye çocuklara ve yetişkinlere ayrı ayrı olmak üzere eğitim verildi. Eğitimden önce ve sonraki 3 aydaki (Mart, Nisan, Mayıs 2017 ve 2018) enerji kullanımı karşılaştırılıyor.

Öte yandan, ilgili kişi ve kuruluşlara yenilenebilir enerji kooperatifi eğitiminin 16 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor. Çorum ve Bursa’da yenilenebilir enerji kooperatiflerine iki çalışma ziyareti yapıldı. Bu ziyarette bir kooperatif kurmanın ana gereklilikleri tespit edildi. Ayrıca gönüllüler tarafından ele alınması gereken bazı zorluklar tespit edildi. Bankalardan kredi imkânları araştırıldı. Eğitimden sonra ise Edremit’te dağıtılacak poster ve broşürler hazırlanacak. Temel çabalarımız tüm ilgili kurumları ve gönüllüleri bir araya getirmek ve onları yenilenebilir bir enerji kooperatifinin hissedarı olmaya teşvik etmektir.

 

Biography

Özkan Leblebici

2004 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Bilim Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

2011 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü idari bilimler bölümünden doktora derecesini aldı.

Ana çalışma konuları; afet yönetimi, kooperatifler, kalkınma ve yerel yönetimler.