Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ÖZGÜR CAN BAHÇECİ

porno türk porno full hd porno

ÖZGÜR CAN BAHÇECİ

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Atıkları İçin Biyogaz Tesisleri

 

Abstract

Ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdikleri zararlar ve maliyetleri sebebi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan biyogaz ülkemizde ilgi görmektedir.  Türkiye’de hayvansal ve bitkisel atıklar ile çalışan 45 adet biyogaz tesisi bulunmaktadır. Yaklaşık kurulu elektrik üretim kapasitesi ise 106 MWe’ları bulmaktadır. Bu tesisler ortalama 2.4 MWe kurulu elektrik gücü kapasitesindedir. Bu çalışma Türkiye’de kullanılan atık türleri ve biyogaz tesislerin yapısı hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.

 

Biyografi

Özgür Can BAHÇECİ – Namık Kemal Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. 2014-2016 yılları arasında Arbiogaz Çevre Teknolojileri firmasında proje mühendisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde yoğunluklu olarak, atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon hatları kaynaklı kokuların giderilmesi için biyolojik koku giderim sistemlerinin projelendirilmesi ve devreye alınmasında görev almıştır. 2016 yılında ise şu an görevine devam etmekte olduğu Hochreiter Biyogaz şirketinde Proje mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Genellikle tarımsal ve bitkisel atıkların kullanıldığı biyogaz tesislerinin tasarım ve devreye alma çalışmalarında yer almaktadır.