Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

NADER JAVANİ

Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi
porno türk porno full hd porno

NADER JAVANİ

Makine Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yenilenebilir enerji sistemlerinde enerji depolama seçenekleri

 

Abstract

Günümüzde dünya, uygun fiyatlı ve güvenilir enerji kaynaklarının yokluğunun yanı sıra kömür ve doğal gaz gibi kirli enerji kaynaklarının neden olduğu çevresel zararlar nedeniyle enerji sektöründe bir engelle karşı karşıyadır. Fosil yakıtlı enerji kaynaklarının gelecek vaat eden alternatifi olarak görülen yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar enerjileri gibi yenilenebilir kaynakların kesintili olması nedeniyle enerji depolamaya büyük ölçüde bağımlıdır. Bu da sürekli enerji üretmedikleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle, enerji depolama teknolojileri, yoğun zamanlarda üretilen enerjiyi daha sonra yenilenebilir enerji arzının daha düşük olduğu zamanlarda kullanmak üzere depolamak için gereklidir. Enerji depolama aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu için çok önemli olan elektrik şebekesinin dengelenmesine de yardımcı olur. Elektrik Sistemi Dengesizlikleri ile başa çıkmak ve güvenilir ve istikrarlı bir şebeke sağlamak için belirli stratejiler vardır. Elektrik açıklarını ve fazlalarını yönetmek için dört ana strateji önerilmiştir: Dağıtılabilir üretim, İletim ve dağıtım ağının güçlendirilmesi, Talep tarafı yönetimi ve Enerji depolamanın yaygınlaştırılması. Enerji Depolama bu konuda en umut verici çözüm olarak görülmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji sistemlerinden yararlanmaya geçişte çeşitli teknolojilerin potansiyel katkılarını kavramak için, enerji depolamaya yönelik bütünsel bir enerji sistemi yaklaşımının benimsenmesi zorunludur.

 

Biyografi

Doç. Dr. Nader Javani, doktorasını Kanada’da termal yönetim sistemleri konusunda 2013 yılında yaptı. Tezi sırasında Kanada Ontario’daki General Motors bölge mühendislik merkezinde Chevy Volt hibrit elektrikli araç üzerinde çalıştı. Bu projede, pil soğutma için FDM’yi farklı konfigürasyonlarla kullanmayı amaçlamışlardı. Araştırma verilerini “Journal of Power Source” ve “International Journal of Heat and Mass Transfer” gibi prestijli dergilerde yayınladı. Ayrıca 2016 yılında “Elektrikli Araç Akü Sistemlerinin Termal Yönetimi” başlıklı bir kitabın yazarlarından biridir (Wiley Publishing, ISBN: 9781118900246). Doktora sonrası çalışmalarını yürüten Dr. Javani, 2014 yılında Türkiye’de Yıldız Teknik Üniversitesi’ne katılmıştır ve halen aktif öğretim üyesidir. Araştırma ilgi alanları: enerji depolama sistemler, yenilnebilir enerji sistemleri, hibrit elektrikli araçlar için termal yönetim sistemleri, ve gizli ısı termal enerji depolama sistemleridir. Enerji konusunda birçok uluslararası konferansa organizasyon komitesinin kilit üyesi ve teknik başkan olarak katılmıştır.