Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

MUSTAFA GÖZEN

porno türk porno full hd porno

MUSTAFA GÖZEN

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi

 

Abstract

Türkiye’de lisanssız elektrik üretimine ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik ilk defa 2010 yılında yürürlüğe konulmuştur. 6446 sayılı Kanunun 2013 yılında yürürlüğe girmesi ile lisanssız üretime ilişkin ikincil mevzuat bu kanun hükümleri çerçevesinde yeniden hazırlanmıştır. Bu şekilde kurulu gücü 1 MW’a kadar (1 MW dahil) olan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesislerine yönelik farklı bir düzenleme yapılmıştır. Özetlemek gerekirse bu kapsama giren üretim tesisleri için şirket kurma ve lisans alma muafiyeti getirilmiştir. Bu tesislerden üretilen ihtiyaç fazlası enerji doğrudan 5346 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu çalışmanın konusu kurulu gücü 10 kW’a kadar (10 kW dahil) çatı uygulamalı güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim tesisleridir. Çatı uygulamalı üretim tesislerinin yaygınlaştırılması için diğer mevzuatlarda da gerekli çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda; çatı uygulamasına finansman sağlamak amacıyla çeşitli yatırım ve iş modellerinin geliştirilmesi, proje onay ve geçici kabul işlemlerinin maliyet ve işlem yönünden iyileştirilmesi, yapı ruhsatı izin sürecinin belirlenmesi ve mahsuplaşmanın saatlik yerine farklı dönemler için uygulanabilirliği konularının gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir.

 

 

Biography

2001 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, işletme anabilim dalında doktora yapmıştır. Doktora tez konusu “İşletmelerde şirket değerlemesinde yeni bir yaklaşım; fuzzy küme teorisi”dir. 2010 yılında İskoçya’da Dundee Üniversitesinde CEPMLP merkezinde enerji finansmanı alanında doktora sonrası araştırma yapmıştır. Söz konusu araştırma Avrupa Birliği Jean Monnet bursu tarafından finanse edilmiş olup araştırma konusu “Estimating cost of capital for regulated energy utilities in emerging markets: The case of Turkey”.

1990 yılından 2001 yılına kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde mühendis, teknik uzman, başmühendis ve şube müdürü olarak görev yapmıştır.

2002 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında görev yapmaktadır. 2002 yılında enerji uzmanı olarak göreve başlamış, 2003 yılından itibaren aynı daire başkanlığında toptan satış, piyasa izleme ve mevzuat konularında grup sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2014 yılı Haziran ayından itibaren elektrik piyasası dairesi başkanlığında piyasa izleme ve mevzuat grup başkanı olarak çalışmaktadır.