Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

MUSTAFA ANIL AKKAYA

porno türk porno full hd porno

MUSTAFA ANIL AKKAYA

The Evolution of Feed-in-Tariff Mechanism Towards Feed-in-Premium Mechanism

 

Abstract

Bu çalışmada yenilenebilir enerji yayılımı için devletler tarafından en sık uygulanan iki önemli politikanın gelişimi anlatılmaktadır. Bu politikalar tarife garantisi ve prim garantisi (feed-in-premium) mekanizmalarıdır. Çalışma kapsamında bu iki politikanın tanımı yapılacak ve birbirlerine göre avantajları ve dezavantajlarından bahsedilecektir. Avrupa Birliği Devletleri son yıllarda tarife garantisi mekanizması ile yenilenebilir enerji santrallerine yapılan sabit ödemenin spot elektrik piyasalarında oluşan fiyata bozucu bir etkide bulunduğu konusunda mutabakata varmışlardır. En çok da bu bozunumu engellemek için Avrupa’da prim garantisi mekanizması önem kazanmıştır. Çalışmada Avrupa’da tarife garantisi mekanizmasından prim garantisi mekanizmasına geçişin hangi ülkelerde olduğu ve bu geçiş aşamasında nelere dikkat edileceğinden bahsedilecektir. Tarife garantisinden, prim garantisine evirilen sistemlerde sabit olarak yapılan tarife garantisi ödemelerinin düşürülmesi kavramına değinilip; bu ödemelerin azaltılmasında kullanılan değişkenlerin neler olduğu anlatılacaktır. Devamında ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) ile ilgili bazı ampirik veriler paylaşılacaktır. Bu veriler EPİAŞ Şeffaflık Platformu aracılığı ile temin edilmiş olup ülkemizde YEKDEM mekanizmasından yararlanan elektrik santrallerinin spot elektrik piyasalarındaki hareketleri ile ilgili bir gözlemi ve yine bu santrallerin maliyetlerinin durumunu içerecektir. Ülkemizdeki YEKDEM mekanizması tarife garantisi temelli bir uygulamadır ve bu uygulamanın 2020’den sonraki akıbeti belli değildir. Buna istinaden sonuç kısmında Avrupa’nın gidişatı ve piyasadaki ampirik gözlemlere dayanarak YEKDEM sisteminin değişiminde nelere dikkat edilmesi hakkında öneriler verilecektir.

 

Biyografi

2015’de İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2015 Eylül ve 2018 Mart arasında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinde Gün İçi Elektrik Piyasası Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2018 Mart’dan bu yana aynı departmanda uzman olarak çalışmaya devam etmektedir. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli İngilizce İşletme Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları enerji ekonomisi, enerji piyasaları ve enerji yönetimidir.