Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

MOHAMED ALİ

porno türk porno full hd porno

MOHAMED ALİ

 

 

Abstract

TiO2/TiOxNy içi boş mantar benzeri nano-kompozit fotokatalist, sırasıyla atomik tabaka biriktirme (ALD) ve reaktif doğru akım magnetron sıçraması kullanılarak hazırlandı. Hazırlama işlemi, Ni baskı işleminden sonra iki aşamalı anodizasyon işlemi kullanılarak üretilen alüminyum oksit şablonuna (AOT) bağlıdır. Kimyasal, morfolojik ve optik özellikler, XRD, SEM, EDX ve UV-Vis gibi farklı analizler kullanılarak kaydedildi. SEM analizlerinden, H3PO4‘te gözenek genişletme işleminden sonra AOT gözenek büyüklüğü 177’den 305 nm’ye yükselir. TiO2‘nin üst kısımdaki çapı 352 nm iken, TiO2/TiOxNy kompozitinin çapı üst kısımda 355 nm’dir. TiO2 ve TiO2 /TiOxNy‘nin tahmini bant aralığı değerleri sırasıyla 3.1 ve 2.25 eV’dir. Bant boşluklarının değerlerinden, nanokompozit çift katmanların optik emiliminde açık bir gelişme vardır. Au/Ni metal ince filminde desteklenen TiO2/TiOxNy elektrotlarının fotoelektrokimyasal (PEC) davranışları, skar reaktif maddesi olarak 1M NaOH içerisinde ölçüldü. Termodinamik parametreler ΔE, ΔH * ve ΔS * değerlerinin sırasıyla 16.75 kJmol-1, -15.87 kJmol-1 ve 115.65 kJmol-1 K-1 olduğu hesaplandı.