Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

MEHMET YALILI

porno türk porno full hd porno

MEHMET YALILI

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisanslandırma

Abstract

Elektrik üretimi faaliyetinde bulunabilmek amacıyla belli istisnalar dışında lisans alınması zorunludur. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan ve 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği elektrik piyasasında alınacak önlisans veya lisanslara ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı lisanslama süreçleri diğer enerji kaynaklarıyla temelde benzer olmak üzere göre bir takım farklı uygulamalara sahiptir. Rüzgar ve güneş enerjsine dayalı önlisans başvuruları, Yönetmelik çerçevesinde ve TEİAŞ tarafından sisteme bağlanabilecek kapasite tahsis edildiği durumlarda Kurul kararıyla belirlenen tarihlerde toplu olarak alınmakta ve kapasiteden fazla başvuru olması/aynı sahaya birden fazla başvuru olması hallerinde yarışma yapılarak bağlantı kapasitesi tahsisi yapılmaktadır.

Halihazırda 2015 yılında 3000 MW kapasite için alınan rüzgar önlisans başvurularının değerlendirme aşaması devam etmekte olup TEİAŞ tarafından ilan edilen 2000 MW kapasite için ise önlisans başvuru tarihleri Kurul kararıyla 2018 Nisan ayına ertelenmiştir. Güneş enerjisi için lisans başvuruları ilan edilen 600 MW için 2013 Haziran ayında alınmıştır. Söz konusu başvurulardan yarışma sonucu bağlantı kapasitesi kazananlara ilişkin önlisans ve lisans işlemlerine devam edilmektedir. Ayrıca Karapınar YEKA kapsamında 1000 MW kapasite tahsisi için ihale gerçekleştirilmiştir.

 

Biyografi

1989 yılında Tekirdağ’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Tekirdağ’da, lise eğitimini ise Kırklareli Fen Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve bu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Üretim Rüzgar ve Güneş Grubunda Enerji Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Halen EPDK’da görev yapmakta ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde doktora programına devam etmektedir.