Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

İSMAİL HAKKI ATAL

porno türk porno full hd porno

İSMAİL HAKKI ATAL

İklim Suçlarının Yargılanacağı Uluslararası Çevre Ceza Mahkemesinin Gerekliliği Üzerine

 

Abstract

Fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazları,  birbirlerini ve kendi kendisini besleyen pozitif geri besleme sistemlerini çalıştırmaktadır. Pozitif geri besleme sistemleri  ise  iklim değişikliğinde  eşik noktalarının (threshold ) aşılmasına neden olmakta ve küresel ısınmada 2 C’lık geri dönülemez sınıra ( irrevocable line ) doğru hızla gidilmektedir.    Gezegenin  çeşitli ülkelerinde fosil yakıt endüstrisine karşı davalar açılmakta ve  kazanılan davaların sayısı geçmişe kıyasla    artmaktadır. Ancak  iklim değişikliği bölgesel değil  küresel bir sorundur. Ulusal hükümetler küresel iklim değişikliği  sorununa çözüm getirmekte isteksiz davranmakta ,  ulusal yargı makamları ise yetersiz kalmaktadırlar. Ulusal hükümetler   gelir düzeyi düşen ve nüfusu katlanarak artan  halklarının beklentilerine bağlı olarak kısa vadeli ve yenilenebilir enerji yerine fosil yakıta bağlı ekonomik büyüme hedefli politikalar  uygulamaktadır. Bu kısır döngü iklim değişikliğini beslemektedir.Halkların kısa vadeli beklentilerini besleyen bir sebep-sonuç ilişkisi içinde işbaşına gelen politikacılar küresel iklim değişikliği sorununa çözüm getirebilecek yeterlilikte değildir. Ulusal  yargı organlarının ise  küresel bir soruna karşı verdiği  bölgesel kararlar  yeterli ,  bütünsel ve homojen bir sonuç doğurmamaktadır.  İklim değişikliğinde , birbirlerini ve kendi kendilerini besleyen pozitif geri besleme sistemlerinin karmaşıklığı, iklim değişikliğinin anlaşılmasında  büyük sorun olmaktadır.  İnsanlığın , politikacıların ve yargıçların büyük çoğunluğu  , 2 C’lık  geri dönülemez sınıra ne kadar az zamanımız kaldığını  anlamakta güçlük çekmekte ; insanlığın ve politikacıların büyük çoğunluğu 10’larca yılımız daha olduğunu varsayarak sorunun çözümünü ötelemektedirler.

Fosil yakıt işletim sistemleri kurarak  sera gazı üretmek  , gezegendeki milyarlarca insanın topluca ölümüyle sonuçlanabilecek olmasının yanı sıra ,kapitalizmin çöküşüne ve uygarlığın sona ermesine  de neden olabilecek iklim değişikliğini doğurmaktadır. İklim değişikliği ve fosil yakıt   arasındaki sebep sonuç ilişkisi ” insanlığa  karşı suç – ekosid  suçu” olarak değerlendirilmelidir.        Çevre -iklim suçlarını yargılayacak  ” Uluslararası Ceza Mahkemesi ” benzeri , “Uluslararası Çevre-İklim  Ceza Mahkemesi ” hemen şimdi kurulmalı ve  hemen şimdi faaliyete geçirilmelidir.    Aksi takdirde insanlığın gezegen üzerinde nefes alabileceği zaman sınırlıdır ve bu sınırlı zamanın süresi tamamen tesadüflere bağlıdır.

 

Biography

İsmail Hakkı Atal 1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü  Avrupa Topluluğu Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı.  1996 yılında Adana Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2005 yılından itibaren İskenderun körfezindeki  balıkçıların  avukatı olarak  kömürlü termik santrallere ve BTC şirketine karşı davalarda görev aldı. 2007 yılından  bu yana Doğu Akdeniz Çevre Derneklerini  gönüllü avukat  olarak temsil ediyor.Üstlendiği davaların  çoğunluğu kömürlü termik santral projelerinin , nükleer santral projelerinin ve genel düzenleyici işlemlerin iptaliyle ilgilidir.

2008 yılından bu yana Adana Barosu Çevre Komisyonu , 2011 yılından bu yana da Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.