Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

HASAN BASRİ ÇETİNKAYA

Güç Sistemleri Şebeke Danışmanlığı Takım Lideri Yenilenebilir Enerji Entegrasyonları, SIEMENS A.Ş.
porno türk porno full hd porno

HASAN BASRİ ÇETİNKAYA

Güç Sistemleri Şebeke Danışmanlığı Takım Lideri Yenilenebilir Enerji Entegrasyonları, SIEMENS A.Ş.

Yenilenebilir Enerji, Zorlukları ve Geleceğin Enerji Yapısı

Özet

Klasik enerji üretim kaynaklarının kullandığı yakıtın azalmaya başlaması, ekonomik sebepler ve çevresel faktörler, herhangi bir dış kaynağa bağlı olmadan, dünya döndükçe varlığını koruyacak sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı daha da çok arttırmıştır. Bu ihtiyaca bağlı olarak, teknolojik olarak da gelişen yenilenebilir enerji günümüzde çok hızlı bir şekilde enejri sistemimize entegre olmaya başlamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ile enerji yapısı da çok ciddi bir değişim geçirmektedir.  Yenilenebilir enerji entegrasyonları, iletim ve dağıtım sistemlerinde farklı endişeler yaratmaktadır. İletim sistemlerinde kaynağın değişken olması nedeniyle sistem kararlılığı sorgulanırken, dağıtım sistemlerinde gerilim değişikliği, kayıplar, ters güç, harmonikler gibi kalite ve işletme problemleri sorgulanmaktadır. Mevcut dağıtım sistemlerinin tasarımında üretim entegrasyonları dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, özellikle dağıtım şebekesi vasıtasıyla enerji kaynaklarının entegrasyonu önemli zorluklar yaratmaktadır. Elektriksel yapı değiştikçe, iki konu önem kazanmaktadır. Bunlardan birincisi, dağıtım sisteminin bu üretim sistemlerine izin verecek esnek bir yapıya sahip olması ve ikincisi de teknik uygunluğun sorgulanmasıdır. İlk konu “Akıllı Şebeke” ile ilgilidir. Şebeke yapısı yenilenebilir enerji entegrasyonlara izin verecek, izleyecek ve karar verebilecek akıllı bir yapıya sahip olmalıdır.

Dünyada yaşanan enerji değişiklikleri ve Türkiye’nin 2023 strateji belgesi dikkate alındığında, geleceğin enerji yapısının bugünden farklı olacağı açıktır. Günümüzde her şey enerjiye bağlıdır ve mevcut sistemde sağlanan güvenilirlik ve sürdürülebilirlik gelecekteki yeni enerji yapısında da sürdürülebilir olmalıdır. Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme gelecekteki enerji yapısının en önemli bileşenlerini oluşturacaktır.

 

Biyografi

1975 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 2001 yılında yüksek lisansını, 2006 yılında ise doktorasını tamamladı. 2001-2006 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılından bu yana SIEMENS A.Ş. Güç Sistemleri Analizi (PTI) grubunda, iletim & dağıtım sistemlerinin analizi ve master plan çalışmaları, endüstriyel tesislerin analizleri ve elektriksel tasarımı, yenilenebilir enerji şebeke entegrasyonu ve akıllı şebekeler konularında çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongre ve dergilerde 30’un üzerinde yayını bulunmaktadır.