Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

HALİME TURAN BABACAN

Finansman Sorumlusu, İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ)
porno türk porno full hd porno

HALİME TURAN BABACAN

Finansman Sorumlusu, İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ)

Yenilenebilir Elektrik Arzı ve Gelecekteki Rolü

 

Abstract

Yenilenebilir enerji kaynakları, dünya genelinde enerji tüketimini karşılama konusunda giderek artan bir öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji, çevre dostu ve sürdürülebilir bir seçenek olarak öne çıkmakta olup, elektrik tedariki alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazıda, yenilenebilir elektrik tedarikinin bugünkü durumu ve gelecekteki rolüne odaklanacağız.

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi ifade eder. Bu kaynaklar, fosil yakıtlara kıyasla çevre üzerinde daha az etkiye sahiptir ve sınırsız bir şekilde yenilenebilirler. Bu nedenle, yenilenebilir enerji, karbon emisyonlarını azaltma ve enerji güvenliğini artırma hedefleriyle birlikte elektrik tedarik sisteminde giderek daha fazla yer almaktadır.

Elektrik ticareti, elektrik enerjisinin alım, satım ve dağıtımını kapsayan bir ticaret faaliyetidir. Bu alanda, elektrik üreticileri, dağıtıcıları, tüketicileri ve aracılar arasında gerçekleşen çeşitli işlemleri içerir. Elektrik ticareti, enerji sektöründeki önemli bir bileşen olup, enerji piyasalarının düzenlenmesi, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik gibi konularda büyük etkiler yaratmaktadır.

Elektrik ticaretindeki temel unsurlardan biri enerji piyasalarıdır. Enerji piyasaları, elektrik üreticilerinin enerji kaynaklarından elektrik üreterek bu enerjiyi tüketicilere ulaştırdığı bir platform sağlar. Bu piyasalarda alıcılar, satıcılar ve aracılar arasında rekabetçi bir ortam oluşturularak, fiyatların belirlenmesi ve enerji arz-talep dengesinin sağlanması hedeflenir.

Elektrik tedarikinde en yaygın tercih, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjidir. Bu tercihi belgelendirmek için I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikaları kullanmaktayız. Bu sertifikalar, tedarik ettiğimiz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini doğrular. Bu sayede, sürdürülebilir enerji kullanımıyla çevresel etkileri azaltarak, yenilenebilir enerjiye olan geçişin bir parçası olmaktayız.

Bir diğer önemli kavram, özellikle enerji piyasalarında yaygın olarak kullanılan bir terim olan “spot piyasasıdır.” Spot piyasası, elektrik enerjisinin anlık olarak alınıp satıldığı bir pazardır. Bu piyasada fiyatlar genellikle arz ve talep koşullarına bağlı olarak belirlenir. Elektrik tüketicileri, spot piyasalardan elektrik satın alabilir veya satış yapabilirler.

Elektrik ticaretindeki bir diğer önemli konu da enerji türev ürünleridir. Bu ürünler, gelecekteki elektrik fiyatlarına karşı korunma sağlamak, risk yönetimi yapmak veya spekülatif amaçlarla kullanılabilir. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve diğer türev ürünler, elektrik ticaretinde finansal araçlar olarak kullanılır.

Ayrıca, enerji ticaretinde giderek artan bir öneme sahip olan bir diğer konu da yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji projeleri, elektrik ticaretinde çeşitliliği artırarak çevresel sürdürülebilirliği destekler. Bu projeler genellikle devlet teşvikleri, yeşil sertifikalar ve çeşitli finansal mekanizmalarla desteklenir.

Gelecekte, yenilenebilir elektrik tedariki, enerji sektörünün anahtar unsurlarından biri olmaya devam edecektir. Daha fazla ülke ve şirket, karbon ayak izini azaltmak, enerji güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelecektir. Bu süreçte, politika destekleri, teknolojik yenilikler ve küresel iş birlikleri önemli rol oynayacaktır.

 

Biyografi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, finansal piyasalar üzerine eğitimler almıştır. Borsa ve Vadeli Opsiyon Piyasaları’nda bilgi ve deneyime sahiptir.

2017 yılından bu yana YEP-D (Young Economic Policy Designers) ekonomi çalıştaylarında katılımcı, mentör ve sonrasında YEP-D çalıştay sorumlusu olarak gönüllü görevler üstlenmiştir.

Şu anda yenilenebilir elektrik enerjisiyle elektrik tedariki misyonunu üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZENERJİ A.Ş.’nin %100 ortağı olarak kurulan İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi’nin (İZETAŞ) Finansman Sorumlusu olarak görev sürdürmekte, enerji tedariki faturalama verilerinin hesaplanması ve aynı zamanda yeşil finans ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yapmaktadır.