Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

HALİL TOLGA İLÇİN

porno türk porno full hd porno

HALİL TOLGA İLÇİN

Endüstriyel Atık Kompost Biyoteknolojisi &Döngüsel Ekonomi

 

Abstract

Biyokütle enerji yönetimi sürdürülebilir yeşil ekonomi içerisinde en popular konubaşlıklarından biridir. Temelde metanizasyon yada termo kimyasal yöntemler  oksijensiz ortam metan gazı üretimi ya da doğrudan yakma yapmak sureti ile hammadde değerine bakılmaksızın enerji üretimine odaklanmaktadır. Kirleticilerin çoğu oksijensiz koşullarda istenilen kalitede çözülmezler ya da yakma veya metanizasyon için uygun değillerdir.

Bu nedenle sıfır atık yönetimini hedefleyen modern ekonomilerimiz kompostlama biyoteknolojisine ihtiyaç duyar. Gerçekte Aşina olduğumuz bu teknolojiyi biyilojik arıtma tesis havuzlarında oksijenli ya da oksijensiz ortamda gerçekleştirilen biyolojik arıtımdan biliyoruz. Kompost biyoteknolojisi, arıtma tesislerinde sıvı için yapılan organik kirleticilerin giderimi sürecinin katı atıklar için optimize edilmiş halidir diyebiliriz. Mikrobiyel biyo çoğaltım tekniğini kullanarak organik kirleticileri temel moleküller seviyesinde ayrıştırıyoruz. Deri Endüstrisi, Zeytinyağı endüstrisi ya da agro-endüstriyel diğer atıklar v.s … Endüstriyel kompostlama geleneksel hayvansal atıkların kompostlanmasına nazaran daha karmaşık bir yaklaşım gerektirmektedir.

Özetle, Endüstriyel Kompostlama döngüsel ekonominin son halkasıdır. Metanizasyon öncesi, sonrası ya da olmadan tüm katı atıkların arıtılması ve toprağa geri kazandırılması bizim ana sürdürülebilir hedefimizdir.

Compost Biyoteknolojisinin Faydaları;

 1. Minimum karbon emisyonu
 2. Katma değerli yeni ürün eldesi
 3. Yeni ekonomi ve istihdam sahaları
 4. Uygun maliyetli çözüm
 5. Sürdürülebilir çevre

 

Biyografi

Halil Tolga İLÇİN 1978 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 2000 senesinde istanbul Üniversitesi Ekonomi fakültesinden mezun olmuştur. Phonus Danışmanlık Ltd. Şti’nin sahibi olan Bay İLÇİN, 2009 yılından bu güne yerel ve uluslararası şirketlerde danışmanlık  ve sektör odaklı mikroorganizma üretim ve tedarik hizmetleri gerçekleştirmektedir. Faaliyet gösterdiği sektörler içerisinde kompost tesisleri, Çevre biyoteknolojisi, Arıtma Tesisleri, zirai üretim ekonomisi,lojistik ve endüstriyel üretim süreçleri bulunmaktadır. Phonus Ltd. 2012 yılndan beri Fransız Biyoteknoloji şirketi Biovitis SA’nın Türkiye ve komşu ülkelerdeki yetkili distrübütörü olarak  biyolojik arıtma tesisleri, kompost ve gübre tesisleri ve biyogaz işletmeleri için “müşteriye özel mikroorganizma üretimi”’ni Türkiye’de ilk kez uygulamıştır. Aynı zamanda Türkiye Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Bay İLÇİN’in deneyimli olduğu temel konular aşağıda sıralanmıştır.

 

 • İş geliştirme
 • Program/Proje Yönetimi
 • Strateji geliştirme ve uygulama yönetimi
 • Değişim Yönetimi ve Organizasyonel yapılanma
 • Yönetim raporlaması, Maliyet & kar analizi, iç denetim sistemleri
 • İş Süreçleri Yönetimi,