Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

H. HASAN ATUĞ

porno türk porno full hd porno

H. HASAN ATUĞ

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi

 

Abstract

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretiminin amacı, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması, etkin kullanımın sağlanması ve elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesidir. Bu amaçla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında lisanssız üretime ilişkin ikincil mevzuat hazırlanmıştır.

TEİAŞ verilerine göre 2017 Mart sonu itibariyle 1.300 projeye ait 1.186 MW’lık projenin geçici kabulü tamamlanarak işletmeye girmiştir. Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda 2023 hedeflerinde güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 5.000 MW olması öngörülmektedir. Yatırımları bu derece artıran en önemli teşvik mekanizması 5346 sayılı Kanun kapsamında sağlanan alım garantisidir.

10 kWe’a kadar yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketimini karşılamaya yönelik küçük tesislere ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

 

Biyografi

2004 yılında Niğde Üniversitesi, Mühedislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun olmuştur.

2005-2016 yılları arasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü; AR-GE Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında mühendis, Proje ve Tesis Daire Başkanlığında başmühendis olarak çalışmıştır.

2016 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.