Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

GÜRAY EROL

porno türk porno full hd porno

GÜRAY EROL

RES Sektörünün Sürdürülebilir Gelişimi

 

Abstract

“Rüzgâr enerji projelerinde, yatırımcıların önündeki engelleri “Proje üretebilme” ve “üretilen projeyi gerçekleştirebilme” olarak ikiye ayırabiliriz. Süreçlerdeki belirsizlik, sık ve sürekli değişen kurallar, usuller ve mevzuat bu iki engelin ortak noktalarıdır. Proje üretebilme unsuruna bağlı sorunları doğuran, özel sektörün RES’e yönelik bir hayli istekli olmasına rağmen kısıtlı arz. Belli şartlar sağlayan yatırımcının, ihale olmadan projeye başlayabilmesi proje üretebilmede bir çözüm olarak sunulabilir. Proje gerçekleştirebilme aşamasında 1 Kasım 2007 tarihli projeler, bizlere 3 ila 5 yıl arasındaki geliştirme süreçlerini göstermektedir. RES projelerindeki önlisans – lisans süresi, ihale – devreye alma, projeye başlama ve devreye alma gibi süreçler gözönünde bulundurulduğunda, bu denli uzun vadeli projeleri kısa vadeli çözümlerle yönetemeyeceğimiz ortadadır.

Her yıl belli bir kapasitenin ihale edilebiliyor olması Türkiye iç talebini canlı tutacağından, hem mevcut üreticilerin, hem yerli tedarik zincirinin, hem de sektöre yeni girecek üreticilerin önünü açmış oluruz. Ani gelişen yüksek kapasiteli ihalelerden ziyade, sürdürülebilir bir piyasa yapısı oluşturabilirsek: hem üretim zinciri, hem uzun dönemli ekipman ve hammade tedarik anlaşmaları, hem de uzun soluklu enerji alım sözleşmeleri için aranan “gelecek garantisi” ve “finanse edilebilirlik” böylece mümkün olabilmektedir.

Önlisans alan projelerin bulunduğu bölgelere has farklar, ve kurumların farklı tecrübesi oranında izinlerin içinde bulunduğu uzun ve çelişkili süreçleri zorlaştırmaktadır. İzin süreçlerinde tek elden yönetim ideali: maalesef olduğu noktalarda da (bkz: TEA) hızlı ve etkin değil. Örneğin; geliştirilen projelerin bağlı olduğu Bölge Müdürlükleri ve Taşra teşkilatı arasında izin taleplerine ilgili birimlerin görev ve sorumlulukları yer almayan yorum ve görüşler verilebilmektedir. İlerleyen zaman içerisinde, proje geliştirme süreçlerindeki belirsizlikler nedeniyle rüzgâr santrallerinin yatırım sürelerinin uzaması, kur ve finans maliyetlerinin artması gibi engel teşkil eden risklerle karşı karşıyayız.

Önerimiz, kamu ve özel kurumlar işbirliği ile “Türkiye RES uygulama kuralları kitabı” oluşsun. Enerji, çevre, sağlık ve idari kurumların olmazsa olmazları ama makul ve mantıklı çerçevede belirlensin ki, keyfiyet ve yorum farkı ortadan kalksın; her proje için nitelik ve nicelik olarak izin süreçleri belirlenmiş olsun. Aksi takdirde, bir çok projede yaşanan, örneğin; imar sürecinde, uzman olmadıkları savıyla konuyu bilirkişilere havale eden ve olumlu 1 değil 2 bilirkişi raporu geldiğinde bile; hâlen kararı sürüncemede bırakan otoritelerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Her gecikme projeleri sakatlıyor, kamu yararını azaltıyor ve daha da önemlisi enerji ithalatı ve karbon emisyonunu arttırıyor. Ülkemiz potansiyeli, kapasite ve YEKA ihaleleri düşünüldüğünde buna imkan sağlıyor; gerçekleştirmek içinse destekleyici bir idari iradenin ortaya konmasını arzu ediyoruz.

 

Biography

Güray Erol 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

1996 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, Oberta de Catalunya Üniversitesi’nde MBA- Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 200 -2006 yıllarında Doğuş Holding bünyesine katılarak başlamıştır. İnşaat ve turizm sektörlerinde, yurt dışı ve yurtiçinde farklı görevlerde bulunduktan sonra, 2007’den itibaren T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kuruluşunda aktif görev alarak, uluslararası  doğrudan yatırımlarla ilgili Baş Proje Direktörlüğü ve Baş Danışmanlık yapmıştır.

2010-2012 ve 2015-2016 yılları arasında Türkerler Holding’in enerji, altyapı ve inşaat projelerinden sorumlu İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2012-2014 yılları arasında Türkiye’nin de en büyük hukuk bürolarından biri olan Aksan Hukuk Bürosu’nda CEO’luk görevi üstlenmiş ve eşzamanlı olarak Altarys Yatırım Danışmanlık firmasının  kurucu ortağı olmuştur.

Güray Erol, 2016 ylından beri, uluslararası yapısıyla 12 GW’dan fazla rüzgar ve güneş projeleri geliştiren RES Grup’un Türkiye’deki iştiraki olan RES Anatolia firmasının Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.