Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

GİZEM ERSOY

porno türk porno full hd porno

GİZEM ERSOY

Dünya Çapında Deneyimler Işığında Marmara Üniversitesi İçin Karada Rüzgar Çiftlik Tasarımı

 

Abstract

Dünya çapında nüfus artışı ile birlikte artan enerji ihtiyacı ve fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar sebebiyle rüzgar, güneş, termal gibi temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Özellikle son 10 yılda, güvenilir enerji kaynağı araştırmaları yukarıda belirtilen nedenlerle artmıştır.

Temiz enerji olarak nitelendirilen rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından umut verici olanlardandır. Yağ, gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar gitgide azalmakta ve çevreye zarar vermektedir. Bu bilgiler ışığında, ucuz elektrik sağlayan yenilenebilir enerji iyi bir çözüm olarak görülmektedir.

Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü’ne rüzgar enerji türbinleri temiz enerji üretmek için kurulabilir. Rüzgar santrali hesaplama programları sayesinde kampüste üretilebilecek enerji miktarı hesaplanabilir. Bu programlardan biri de Windsimdir. Windsim ilgili alanın iklim bilgilerine de ihtiyaç duymaktadır. Üretimi hesaplayabilmek için bu iklim bilgileri Merra kayıtlarından alınmıştır. Windsim programının sonuçlarına göre kampüsün enerji ihtiyacının rüzgar enerjisinden karşılanmasının uygun olduğu görülmüştür. Bu rüzgar çiftliği 3 türbinden oluşmaktadır ve toplam maksimum gücü 6 MW dir. Sonuç olarak, üniversite ihtiyacını karşılamak için bu rüzgar çiftliğinden 17,4 GWh/yıllık üretim sağlanabilir. Üniversite için elektrik faturalarına bakıldığında toplam enerji tüketimi 17,2 GWh olduğu görülmüştür.

 

Biography

Lisans Derecesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2012. Halen Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır. Master derecesinde, yenilenebilir enerji özellikle rüzgar enerjisi üzerinde çalışmalar yürütmektedir.