Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

GAYE ERKAN

porno türk porno full hd porno

GAYE ERKAN

 

 

Abstract

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelenin bir parçası olarak ve yeni Paris iklim şartlarını yerine getirmek amacıyla kendini yeni küresel iklim rejimine adapte etme çabalarını yoğunlaştırmıştır. Ulusal ve yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar tarafından alınan bireysel ve kolektif eylemler, özellikle yerel düzeyde artmıştır. Devlet ve devlet dışı aktörler, yerel düzeyde Paris Anlaşması hedefleri üzerinde ivme kazanmak için hayati önem taşımaktadır. Bilim ve siyaset alanındaki tüm aktörler, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmada ve seviyesini yükseltme sürecini desteklemenin itici gücü durumundadır.

Bu çabaların bir parçası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak olarak finanse edilen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi” adlı bir projenin uygulanmasına başlanmıştır. Projenin Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir, projenin süresi 30 ay olup bütçesi 1.865.000 Euro’dur (14 Ağustos 2017 – Ocak 2020). Proje kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın küresel iklim sorunlarına daha iyi tepki vermesi ve uluslararası güvenilirliğe ulaşması için yerel düzeyde hedeflenen kapsamlı bir eğitim programı ile kapasite geliştirilmesine teknik destek verilmektedir. Ayrıca iklim ile ilgili paydaşlarla etkin iletişim ve farkındalık artırma faaliyetleri organize edilmekte ve 38 proje hibe programı ile yerel iklim değişikliği eylemleri gerçekleştirilmektedir. STKlar, belediyeler, üniversiteler ve diğer yerel paydaşlar gibi çeşitli kuruluşlar tarafından iklim değişikliğinin ve azaltımın farklı boyutları ve uyum tedbirleri ele alınmaktadır. Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların kullanımı konusundaki farkındalık artırma çalışmaları, 3 STK, bir büyükşehir belediyesi ve çeşitli alanlara odaklı bir üniversite tarafından yürütülmektedir. Yenilenebilir enerji alanında, pilot projeler, oluşturulmuş teknik kapasiteler ve gelişmiş anlayış, herkes için daha ucuz ve daha temiz enerji kaynakları sağlayan yenilikçi, pratik ve insani hizmet çözümlerinin etkili bir şekilde yayılması için hayati önem taşımaktadır.

 

Biography

Gaye Erkan, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Edwardsville, ABD’deki Southern Illinois Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1997’den 2003’e ABD’de yönetim danışmanlığında çalıştı ve Türkiye’ye döndü. Gaye Erkan 2003 yılında Avrupa Birliği katılım projelerinin proje yönetimi alanında çalıştı. Hibe programı geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme eğitimi konusunda uzmanlaşmıştır. Sosyal politika, istihdam, sivil toplum, dezavantajlı gruplar ve iklim değişikliği alanlarında çok sayıda hibe programı uygulanması ve izlenmesinde görev yaptı. Gaye Erkan halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi’nde Takım Lideri olarak görev yapmaktadır.