Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

FATİH YILMAZ

porno türk porno full hd porno

FATİH YILMAZ

Elektrik Tahrikli Bir Feribotun Enerji Sistem Analizi ve Modellemesi

 

Abstract

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda son yıllarda uluslararası toplumda yükselen hassasiyet ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile İklim Değişikliği Hakkında Paris Anlaşması’nın amaç ve hedeflerine parallel olarak, BM’nin deniz taşımacılığınının emniyet ve güvenliği ile gemi kaynaklı deniz ve hava kirliliğini önlemekten sorumlu uzman ajansı olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılması konusundaki düzenleyici çalışmaları da son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını 2008’e kıyasla 2030 yılına kadar %50 ve 2050 yılına kadar %70 azaltmayı hedefleyen IMO, bu amaçla son 15 yılda çok önemli düzenlemelere imza atmıştır. Söz konusu düzenlemeler; yeni gemilerin CO2 emisyonlarını azaltmak amacıyla Enerji Verimliliği Dizayn Indeksi (EEDI) tasarım kriterlerinin getirilmesi, mevcut gemilere yönelik Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP) ve Gemi Yakıt Sarfiyatı Veri Toplama Sistemi oluşturulması gibi operasyonal şartların getirilmesi, ayrıca gemilerde kullanılan içten yanmalı motorlardan kaynaklanan Azotoksit (NOx) emisyonları ile fosil yakıtların Sülfür (S) içeriğinin sınırlandırılması ve dünya genelinde çeşitli deniz alanlarının NOx ve SOx emisyonları bakımından Emisyon Kontrol Alanı (ECA) olarak ilan edilmesi ile ilgilidir. Bütün bu düzenlemeler ve dolayısıyla ek maliyetler, denizcilik sektörünün alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanma çabasını hızlandırmıştır. Özellikle ECA kapsamındaki fiyortlarıyla öne çıkan Kuzey Avrupa ülkelerinde, deniz ulaşımında fosil yakıt kullanımı yerine, Lityum-iyon bataryalarda enerji depolama teknolojisine sahip tam elektrikli/hibrit feribotların kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde, yakın gelecekte Türkiye’de de kısa mesafeli yolcu ve araç taşımacılığında elektrik tahrikli feribotların kullanımının yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada; deniz ulaşımında kullanılan elektrik tahrikli bir feribotun enerji sisteminin analizi ve modellenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, elektrik tahrikli bir feribot için kaynaklar, dönüşüm süreçleri ve teknolojileri, nihai enerji taşıyıcılar, talep teknolojileri ve sektörlerinden oluşan Referans Enerji Sistemi (RES) oluşturulmuş ve analiz edilmiştir.

 

Biyografi

Fatih YILMAZ – 1979 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2002 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İlgili uzman yeterlilik sınavlarını kazanarak Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nda Bayrak ve Liman Devleti Müfettişi olarak çalışmaya başladı. Çalışma hayatı süresince, ulusal kuralların yanısıra, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuralları çerçevesinde çok sayıda geminin denetim faaliyetinde yer aldı. Ayrıca, denizcilikle ilgili çok sayıda uluslararası eğitim ve toplantıya katıldı. Halen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesinde görev yapmaktadır. İş hayatına paralel olarak, Milli Savunma Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda “Deniz Ulaşımında Kullanılan Elektrikli/Hibrit Bir Feribotun Enerji Sistem Analizi ile Çevresel ve Teknik Araştırması” konulu Yüksek Lisans Tez çalışmasına devam etmektedir. Başlıca uzmanlık ve çalışma alanlarını; gemi inşa ve deniz teknolojileri, deniz emniyeti ve deniz çevresinin korunması, deniz taşımacılığında enerji verimliliği ve yönetimi ile deniz ticaret lojistiği konuları oluşturmaktadır.