Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

FAHRETTİN AMİR ARMAN

porno türk porno full hd porno

FAHRETTİN AMİR ARMAN

POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLARIN ENERJİ SİSTEMLERİNDEKİ ROLÜ

 

Abstract

Endüstriyel gelişmelere paralel olarak, modern hayatın sürdürülebilmesi ve üretim faaliyetlerinin devamlılığı için güvenilir enerjinin sürekliliği oldukça büyük önem taşır. Bu enerjinin talep anında ve ihtiyaç duyulan miktarda arz edilmesi gerekliliği anlamına gelmektedir. Termik santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları, gün içinde dalgalanan talebe hızlı ve güvenilir yanıt veremediğinden enerjinin depolanması, ülkeler açısından üstünde durulması gereken bir konu olmaktadır.

Pompaj depolamalı sistemler büyük ölçüde enerji depolayabilen hidroelektrik sistem olduğundan, enerji arz güvenilirliği konusunun önemli bir parçasıdır.

Sunumda, Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Sistemlerin tanımı ve neden ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır. Ayrıca PDHES’lerin avantajları ile dünyada ve Türkiye’de PDHES’lerin durumu hakkında bilgi verilmektedir. Sunumda, ülkemizde bu sistemlerin kurulması için ihtiyaç duyulan destek, teşvik ve mevzuat konularından da bahsedilmektedir.

 

Biyografi

1956 yılında Ankara’ da doğdu. 1976 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü, 1979 yılında da İşletme Yönetimi Lisans Üstü eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Fahrettin Amir ARMAN, 1991 yılından beri de, Ayen Enerji A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bu güne kadar birçok sayıda Hidroelektrik Santralı, Rüzgar Enerjisi Santralı ve Doğal Gaz Santralı tesis edilerek, işletmeye alınmasında görev almıştır.

Fahrettin Amir Arman,  bir çok sivil toplum örgütünde görev almakta olup, halen  Hidroelektrik Santralları Sanayi İş Adamları Derneği’nde (HESİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nde (TESAB) Yönetim Kurulu Üyeliği, TUSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcığı görevlerini sürdürmektedir.