Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ESRA KOÇ

Uzman - Life Enerji
porno türk porno full hd porno

ESRA KOÇ

Uzman - Life Enerji

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Sosyal İndikatörler Kapsamında Değerlendirilmesi

Abstract

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının gelişmesi ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, çevresel ve ekonomik faktörler kadar sosyal faktörler açısından da oldukça önemlidir. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine yönelik projelerin artışıyla birlikte bölge halklarının bilinçlendirilmesi ve kalkınması kadar ülkede istihdam olanaklarının artması ve iş niteliklerinin iyileştirilmesi imkânları da doğmaktadır. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu projelerin artışı aynı zamanda gelecekte daha fazla iş olanağına yol açacaktır. Projelerin yalnız işletme ve bakım aşamalarında değil, imalat ve inşaat aşamalarında da direkt ve dolaylı istihdam ihtiyacı olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Özellikle yerli imalata geçilmesi; santrallerde yaratılan doğrudan pozisyonların yanı sıra imalat aşamasında üretim ve Ar-Ge başta olmak üzere çeşitli pozisyonlar sunacaktır. İstihdamın nicel olarak sağlayacağı faydaların yanında, niteliksel anlamda da ciddi getirileri olacaktır. Çeşitli beceri, eğitim seviyesi ve meslek profillerinden çalışanlara bu pozisyonlarda sağlanan kapasite artış faaliyetleri nitelikli çalışan konusuna da olumlu bir katkı sağlayacaktır. Kısacası, çevreye duyarlı olarak nitelendirilebilecek bu işler aynı zamanda halkların yoksullukla mücadelesi ve nitelikli işgücü oluşturulması açısından sürdürülebilir ve temiz kalkınmanın önemli parçalarından olacaktır.

 

Biyografi

1988 yılında Mersin’de doğan Esra Koç; üniversite yıllarına kadar eğitimine Mersin’de devam etmiş olup lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kimya Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Bir süre yapı kimyasalları sektöründe kalite kontrol mühendisi olarak çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Life Enerji bünyesinde çalışmakta olup iklim değişikliği politikalarına yönelik birçok projede faaliyet göstermektedir. Özellikle Türkiye’de sera gazı emisyonlarının takibine yönelik mevzuat kapsamında izleme, raporlama ve doğrulama işlemlerine ilişkin birçok projede yer almış; bu kapsamda Türkiye’de Çevrim İçi Sistemin tasarlanması, kapasite artışına yönelik özel sektör ve kamu çalışanlarına eğitimler verilmesi, kılavuz yazımı gibi çalışmalarda aktif olarak yer almıştır. Emisyon ticaret sistemleri ve karbon fiyatlandırma mekanizmalarına yönelik projelerde de görev almaktadır. Bunların yanında gönüllü karbon piyasalarında emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesinde danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.