Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ERTUĞRUL YILDIZ

porno türk porno full hd porno

ERTUĞRUL YILDIZ

Türkiye’de Jeotermal ve Biyokütle Yakıtlı Elektrik Santrallerinin Gelişimi

 

Abstract

Dünya nüfusundaki artış, kalkınma ve refah seviyesinin artırılması çabaları, genelde enerji ihtiyacını, özel olarak da elektrik enerjisi ihtiyacını sürekli artırmaktadır. Diğer taraftan, teknolojik gelişmeler ve artan çevre sorunları elektrik üretimi ve tüketiminde yeni kaynakların kullanılmasına neden olmuştur. Son yıllarda elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payına paralel olarak, jeotermal enerjisine dayalı ve biyokütle yakıtlı elektrik üretim tesislerinde üretilen ve tüketilen elektrik miktarı da artış göstermektedir.

Bu çalışmada, serbestleşen Türkiye elektrik piyasasında jeotermal enerjisine dayalı ve biyokütle yakıtlı elektrik santrallerindeki gelişmeler incelenmiştir.

 

Biography

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Bölümünden mezun olan Ertuğrul Yıldız, 1984 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Orta Anadolu Linyitleri Müessesesi Göynük Bölge Müdürlüğünde faaliyet yapan özel bir şirkette mühendis olarak çalışmaya başladı. Çalışma hayatına 1985 yılından itibaren Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’de devam etti. 12 yıl süreyle çalıştığı Karadeniz Bakır İşletmeleri’nde sırasıyla Vardiya Mühendisi, Baş Mühendis, Konsantratör Tesis Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdürü (Vekaleten) olarak görev yaptı.

1997-2003 yılları arasında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında uzman olarak çalıştı. 2003 yılı başından itibaren T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Enerji Uzmanı olarak çalışmaya başlayan YILDIZ, 2014 yılından itibaren grup başkanı olarak görev yapmaktadır.