Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

EMİNE ERTANE BAŞ

Atatürk Universitesi, Türkiye
porno türk porno full hd porno

EMİNE ERTANE BAŞ

Atatürk Universitesi, Türkiye

Erzurum İlinin Enerji Planlamasında Yenilenebilir Enerji Yaklaşımı

 

Abstract

Fosil kaynakların kullanımı dünyanın doğal dengesini bozmuş ve çevre kirliliğine neden olmuştur. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için alınacak en önemli önlem fosil enerji kaynakları yerine çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasıdır. Bu bağlamda, bu çalışma Erzurum ilinin elektrik ihtiyacının karşılanmasında %100 yenilenebilir enerji kullanımına yönelik bir yol haritası hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla bir enerji simülasyon programı olan EnergyPLAN programı kullanılarak yenilenebilir enerjiye geçiş için farklı senaryolar hazırlanmıştır. Programda ilk olarak 2021 yılı için Erzurum’un mevcut enerji verileri kullanılarak program doğrulanmış ve bu verilerle bir referans senaryo oluşturulmuştur. Akabinde 2025 yılından başlayarak fosil kaynak kullanımı sıfıra indirilene kadar 5 yıllık periyotlar halinde çeşitli alternatif senaryolar hazırlanmıştır. Bu senaryoları oluşturmak için gerekli olan elektrik enerjisi talebi Yapay Sinir Ağları modeli kullanılarak oluşturulmuştur. İlk olarak, ağ geçmiş veriler kullanılarak eğitilmiş ve eğitilen ağın %98 doğrulukla tahminler yaptığı görülmüştür. Daha sonra senaryolar için elektrik enerjisi talebi tahmin edilmiştir. Senaryoların sonuçları, fosil kaynak kullanımının 2045 yılında sıfıra düşeceğini göstermektedir. Aynı zamanda 2021 referans yılında 0,07 milyon ton olan CO2 miktarının 2025, 2030, 2035, 2040 ve 2045 yıllarında sırasıyla 0,05 milyon ton, 0,03 milyon ton, 0,02 milyon ton, 0,01 milyon ton ve 0,00 milyon ton olacağı tespit edilmiştir.

 

Biyografi

Emine ERTANE BAŞ-05/04/1991 Erzincan doğumludur. Lisans eğitimini 2014 yılında Karabük Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 2018 yılında Atatürk Üniversitesinde Yöneylem Araştırması Anabilim dalında tamamlamıştır. Halen Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.