Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

EKREM AKGÜL

Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı
porno türk porno full hd porno

EKREM AKGÜL

Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı

Yenilenebilir enerjiye %100 Geçiş İçin Yerel Ve Ulusal Potansiyel

 

Abstract

 

Türkiye de üretilen ve kullanılan enerji %75 lere varan oranda fosil yakıtlardan elde ediliyorken,kullanılan kaynakların  da %73 lere varan kısmı ithaldir.

Kirli ve dışa bağımlı bir enerji politikamız vardır ve bu durum,siyaset ve bürokraside sürdürülemezliğn başlıca sebebidir.

Fosil kaynak kullanımı,doğayı aşırı tahrip ederken,çevre sorunlarının da başlıca sebebidir.

Bu durum, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimlerinin gündeme gelmesini zorunlu kılmıştır.

Ülkeler,özellikle 1973 petrol krizinden sonra,enerji tüketimlerini,sahip oldukları yenilenebilir kaynaklara dayanan üretim kapasitelerini,ölçülebilir planlamalarla görünür kılarak,yenilenebilir kaynak kullanan enerji üretimlerine yönelmişler…Özgün modeller oluşturarak,halkın sahipliğinde,’’topluluk enerjisi’’nin gücünü keşfetmiş ve yaygınlaştırmışlar…Belli periyodik adımlarla ihtiyaclarının %100 üne yenilenebilir kaynaklardan ulaşacakları hedefleri belirlemişler..Ve gayet başarılı uygulamalarla bu hedeflere yaklaşmaktadırlar..

Sivil Toplum Diyaloğu ‘’communıty power’gibi projeler,bu anlamda Türkiye için de ön açıcı olmus…Yenilenebilir enerjiye %100 geçiş potansiyeli taşıyan iller arasında Çanakkale için bir yol haritası yapmak üzere,Danimarka Folkecenter da birlikte inceleme-gözlem çalışmaları yapılarak,modelin Türkiye de uygulamalara yatkınlığı,olumlu ya da olumsuzluklarının  etkileri belirli kılınmıştır.

Yenilenebilir Enerjiye %100 geçişin Türkiye için koşullar ve kaynaklar bakımından potansiyeli oldukça yüksek olup,belirli ön adımların atılabileceği öngörülü karar mekanizmalarına…Enerjide yenilenebilir kaynakları teşvik eden bürokrasiye…Güçlü bir yerel demokrasiye…Ve topluluk enerjisinin gerçek sahipleri olacak halkın sahiplğine ihtiyaç vardır..

Enerji kooperatifleri,batıda olduğu gibi,enerji ihtiyacının karşılanmasından doğan kuruluş gerekliliğini,kar amacı gütmeme zemininde yükseltmelidirler.

 

Biography

1952 yılında Çanakkale de doğmuştur.

Çanakkale Öğretmen Okulu ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Ön lisans mezunudur.Ülkenin çeşitli yerlerinde öğretmen olarak görev yapmış, göreve başladığından beri,başta meslek sendikaları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çeşitli kademelerinde çalışmış,emekli olduktan sonra,daha çok zaman ayırabildiği,doğa- insan ilişkisinde,sosyal sorumluluk gerektiren projelerin alt yapısında,halkla temas halinde olmuş, farkındalık yaratan etkinliklerin içinde yer almıştır.insan ve topluma dair hiçbir soruna uzak kalmamış, doğa ve insanın uyum içinde olduğu bir yaşamı amaçlamıştır.