Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

DOĞANCAN BEŞİKCİ

Enerji Sistem Modelcisi, ESMIA
porno türk porno full hd porno

DOĞANCAN BEŞİKCİ

Enerji Sistem Modelcisi, ESMIA

Temiz Elektrik Yönetmeliği’nin (CER) Sektörler Arası Etkileri: Farklı Uygulamaların Teknoloji Oluşumunu, Maliyetleri Ve Tüketici Enerji Faturaları Üzerine Etkileri

 

Abstract

Kuzey Amerika TIMES Enerji Modeli’nin (NATEM) hem kapasite artırımını hem de yeni bir optimal sevkiyat modülünü içeren gelişmiş bir versiyonunu kullanıyoruz. Böylece model, elektrik talebinin endojen hesaplanması yoluyla (geleneksel elektrik modellerinin aksine) ekonomi çapında bir sistem modelinin faydalarından yararlanırken, aynı zamanda elektrik sektörünün operasyonel yönlerini de hesaba katmaktadır. Temiz Energy Yönetmeliği (CER) regülasyonlarını modelliyor ve CER’in farklı uygulamalarının elektrik sektöründe ve ekonomi genelinde optimum teknoloji oluşumunu, maliyetleri ve emisyonları nasıl etkileyebileceğini ve farklı sübvansiyonların veya vergi kredilerinin rakip (temiz) teknolojileri destekleyerek bu etkileri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için birden fazla senaryoyu değerlendiriyoruz. Son olarak, CER’in elektrik ve doğal gaz tüketici oranları ve faturaları üzerindeki etkilerini hesaplıyor ve her bir bölgede doğal gaz dağıtımının terk edilmesinden kaynaklanan terk edilmiş varlıkların (boru hatları, dağıtım istasyonları vb) finansal riskini değerlendiriyoruz.

 

Biography

Doğancan Beşikci ESMIA’da Enerji Sistemi Modelleyicisidir. Kanada bölgeleri için NATEM (Kuzey Amerika TIMES Enerji Modeli) saatlik veri tabanları üzerinde teknolojiye özgü ve talep yük eğrilerini araştırarak ve test etmektedir. Ayrıca, ESMIA’nın modellemesinin enerji arz ve talep sektörlerindeki en son teknolojik ilerlemeyi hesaba katmasını sağlamak için NATEM model veritabanlarının maliyet-optimal çözümler gerektiren gelecekteki modelleme uygulamaları için güncel tutulmasından sorumludur. Doğancan, ESMIA’nın müşterilerinin özel ilgi alanına giren gelişmekte olan teknolojileri, tekno-ekonomik özellikleriyle parametrelendirmek ve mevcut çözümlerle nasıl rekabet ettiklerini değerlendirmek için araştırmaktadır. Hidrojen ekonomisi için arz ve talep zincirleri konusunda uzmanlaşmıştır.