Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

DEĞER SAYGIN

porno türk porno full hd porno

DEĞER SAYGIN

 

 

Biyografi

Dr. Değer Saygın, 15 yıla yakın uluslararası tecrübesiyle bir enerji ve iklim uzmanıdır. 2018’in başından beri, Avrupa’da iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları destekleyen Avrupa İklim Vakfı, Almanya’da enerji dönüşümü ile ilgili çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi bünyesinde Türkiye’deki sosyal politikalar ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Politikalar Merkezi’nin birlikte kurduğu SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin direktörlüğünü yapmaktadır. Saygın, 2013-2017 yılları arasında Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nda (IRENA) yenilenebilir yol haritaları programını kurmuş ve yönetmiştir. Bu program, dünyanın en fazla enerji tüketen 70 ülkesi ile yapılan yol haritası çalışmaları sayesinde, enerji konusunda 7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve Paris Anlaşması’nın nasıl hayata geçirilebileceğini göstermiştir. Daha öncesinde 2007-2012 arasında ise, Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesi’nde danışman ve araştırma görevlisi olarak, enerji ve kaynakların nasıl daha sürdürülebilir kullanılabileceği konusunda ülkeler ve özel sektör için teknik çalışmalar yapmış ve aynı konuda doktorasını bitirmiştir. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden almıştır. Dr. Değer Saygın aynı zamanda, ulusal ve uluslararası yayınlarda 80’den fazla bilimsel makalenin, kitap bölümünün ve teknik raporun yazarıdır.